Sakrament kapłaństwa to nowe zanurzenie w Chrystusie – Archidiecezja ma 6 nowych księży

web_swiecenia

6 nowych kapłanów przyjęło 14 maja z rąk abp. Wacława Depo święcenia kapłańskie podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10. Przy ołtarzu do koncelebry stanęło kilkudziesięciu księży. Świątynia wypełniła się rodzinami oraz przyjaciółmi przyszłych księży. W komentarzu przed Eucharystią ks. prof. Kazimierz Szymonik zaznaczał, że kapłaństwo to dar, który z wdzięcznością i radością należy przyjąć.

Abp Wacław Depo w swojej homilii przypomniał diakonom, którzy chwilę później stali się prezbiterami, że nie byłoby powołania, nie byłoby dzisiejszej uroczystości święceń kapłańskich gdyby nie wcześniej przyjęty sakrament chrztu świętego. Metropolita częstochowski przywołał także słowa św. Jana Pawła II: „Ten, którego obraliście sobie za Nauczyciela i Pana nie jest handlarzem złudzeń. On za Was umarł i zmartwychwstał i wciąż ofiaruje Wam nadzieję życia”. Arcybiskup Depo zachęcił, aby neoprezbiterzy nie ulegali pochlebstwom świata i ludzi. Pamiętajcie, że otrzymaliście Ducha świętego, który jest Pośrednikiem i fundamentem naszych powołań. Drodzy bracia diakoni, za chwilę neoprezbiterzy, Wasze zobowiązania od święceń diakonatu (odmawianie brewiarza, trwanie w celibacie i posłuszeństwo względem biskupa) stanowią Wasz drugi chrzest. Dziś sakrament kapłaństwa to dla Was nowe zanurzenie w Chrystusie. Potwierdzacie ten dar swoją miłością, cierpieniem i śmiercią.  

Po homilii nastąpiło przyrzeczenie wybranych. Diakoni mający przyjąć święcenia prezbiteratu odpowiedzieli zgodnie chcę i przyrzekam na postawione im pytania. Później padli na twarz i podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych trwali na modlitwie. Po zakończonej Litanii błagalnej miało miejsce nałożenie rąk i modlitwa święceń. Zgromadzeni w Archikatedrze usłyszeli m.in. te ważne słowa: Ojcze święty,  w czasach ostatecznych posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa,  zwiastuna Twojej woli  i naszego Najwyższego Kapłana.  On to przez Ducha Świętego  z samego siebie złożył nieskalaną Ofiarę  i powołał do udziału w swoim posłannictwie  uświęconych w prawdzie Apostołów.  Ty sam dodałeś im współpracowników, aby na całym świecie głosili i pełnili dzieło zbawienia. Prosimy Cię, Panie,  daj także nam, słabym, takich pomocników,  których potrzebujemy do wypełniania kapłańskiej posługi,  przekazanej nam przez Apostołów. Prosimy Cię, Ojcze wszechmogący,  daj tym swoim sługom godność prezbiteratu;  odnów w ich sercach Ducha świętości;  niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego drugiego stopnia  i przykładem swojego życia pociągają innych do poprawy obyczajów. Niech będą godnymi współpracownikami biskupów, aby przez ich przepowiadanie i dzięki łasce Ducha Świętego  słowa Ewangelii przyniosły obfity owoc w ludzkich sercach  i dotarły aż na krańce ziemi. 

Później Arcybiskup namaścił dłonie 6 neoprezbiterom oraz wręczył im chleb i wino na znak ofiary jaką będą składać na ołtarzu. Następnie ubrano nowych kapłanów w szaty liturgiczne przeznaczone dla prezbiterów i złożono im pocałunek pokoju. Uczynił go zarówno Arcybiskup Wacław Depo, a także wszyscy zgromadzeni na Mszy św. księża archidiecezji.

Na koniec zgromadzenia eucharystycznego wszyscy neoprezbiterzy złożyli wyrazy podziękowania Bogu i ludziom, zaznaczając jak wielką radością jest dar otrzymanego powołania i jak bardzo nowi księża chcą służyć Kościołowi częstochowskiemu. O oprawę liturgiczną i muzyczną zatroszczyli się klerycy Wyższego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie otrzymali: ks. Krzysztof Gryz, ks. Jacek Kijas, ks. Maciej Modrzejewski, ks. Tomasz Podlewski, ks. Marcin Skornia, ks. Dariusz Żydoń.

AS