Śląskie dało wsparcie

Podsumowanie działań Zarządu Województwa Śląskiego podjętych w związku z koronawirusem. fot. Tomasz Żak / UMWS

Pakiety pomocowe dla służby zdrowia, przedsiębiorstw, turystyki i mieszkańców – podczas konferencji prasowej podsumowano dotychczasowe działania zarządu województwa związane z walką pandemią koronawirusa. – Całościowa kwota wsparcia, jakiego udzieliliśmy to 1,3 miliarda złotych. Pomoc otrzymał każdy, kto jej potrzebował. Nikt nie został pominięty – akcentuje marszałek Jakub Chełstowski. W konferencji wzięli wszyscy przedstawiciele zarządu województwa: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałkowie Wojciech Kałuża i Dariusz Starzycki, a także Izabela Domogała i Beata Białowąs.
Marszałek Jakub Chełstowski przypomniał, że województwo błyskawicznie zareagowało ruszając na pomoc szpitalom. Pierwsze środki do placówek służby zdrowia podległym Urzędowi Marszałkowskiemu, trafiły już w marcu. W efekcie, nigdzie nie brakuje łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19, nie ma też problemów ze sprzętem niezbędnym do leczenia. Kolejnym podmiotem, który przystąpił do wykonywania testów jest Gyncetrum w Sosnowcu. Laboratorium otrzymało na ten cel milion złotych od Urzędu Marszałkowskiego.
– Stawiamy na nowoczesną medycynę i innowacyjne rozwiązania, z których słynie województwo śląskie. Wykorzystujemy środki unijne by wyposażyć placówki medyczne w niezbędny sprzęt. Dzięki temu będzie możliwe wykonanie większej ilości testów – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.
W przypadku szpitali, w oparciu o przekazane środki, możliwy był błyskawiczny zakup potrzebnego sprzętu – respiratorów, mobilnych EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, laryngoskopów, bronchofiberoskopu, zestawu ultrasonograficznego, aparatów do gazometrii, RTG przyłóżkowych, USG mobilnych, lamp bakteriobójczych, urządzeń do dezynfekcji suchą mgłą, nie wspominając już o środkach bezpośredniej ochrony. Jeszcze w kwietniu zarząd województwa uchwalił zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym rozpisanym na lata 2014-2020. Dokument w trybie pilnym trafił do Komisji Europejskiej, która jeszcze tego samego dnia w pełni go zaakceptowała. Dzięki temu możliwe było przekierowanie 75 mln euro, czyli ponad 330 mln zł właśnie na walkę z epidemią koronawirusa. W ten sposób realne stało dofinansowanie szpitali na poziomie prawie 95% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania to ok. 117,5 mln zł, w tym ponad 12 mln zł to wkład budżetu państwa. Środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego – również przekazywane w trybie nadzwyczajnym – pozwoliły na zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji, testów i odczynników do badania próbek. Te zakupy uzyskają 100% wsparcia, a kwota jaka jest przeznaczona na ich sfinansowanie to prawie 88 mln zł.
W naszym regionie na walkę z COVID-19 pomiędzy szpitale podzielono ogółem aż 123 mln zł, które trafiły do 30 placówek medycznych. Kwota 105 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 12 mln zł to środki z budżetu państwa, z kolei 6 mln zł to wkład beneficjentów. Było to możliwe nie tylko dzięki współpracy z Komisją Europejską, ale także z rządem premiera Mateusza Morawieckiego. To nie wszystko. Zdecydowano, by na służbę zdrowia przekazać dodatkowe pieniądze z budżetu województwa. Radni Sejmiku pozytywnie zaopiniowali wniosek, na mocy którego przyjęto 20 kwietnia uchwałę o przekazaniu 62 mln zł. Środki te zostały odpowiednio podzielone: 27 mln zł rozdysponowano na ustabilizowanie finansów szpitali, 21 mln zł na inwestycje a 12 mln zł na przeciwdziałanie związane z epidemią. Zarząd województwa zdecydował również o uruchomieniu środków – aż 13 mln zł przeznaczonych dla placówek sprawujących całodobową opiekę nad seniorami. Dzięki tym pieniądzom możliwe jest finansowanie zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych, zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej a także doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.
– 65 mln zł przeznaczyliśmy na zakup środków ochrony osobistej dla 26 szpitali. Na ten cel 55 mln zł pozyskaliśmy z funduszy europejskich. To obrazuje, że zadziałaliśmy szybko i skutecznie – dodaje Jakub Chełstowski.
Z inicjatywy marszałka, sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych. Jak zaznacza, Jakub Chełstowski, to właśnie powiatowe placówki służby zdrowia są pierwszą linią frontu walki o zdrowie pacjentów zarażonych koronawirusem, a wymagających hospitalizacji. Wsparcie otrzymał także Szpital Śląskie w Cieszynie. Samorząd Województwa Śląskiego przekazał powiatowi 6 mln zł na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. Sama zaś placówka realizuje ponadto działania z zakresu walki z koronawirusem, na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 6,8 mln zł z RPO.
Samorząd województwa ruszył ze wsparciem nie tylko służby zdrowia. Aż miliard złotych przeznaczono na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, który jest uzupełnieniem rządowej Tarczy Antykryzysowej. Kwota 3,5 mln zł trafi z kolei na ratowanie turystyki regionu, która przed wybuchem pandemii koronawirusa, świetnie się rozwijała.

źródło: UMWS