Tegoroczny czerwiec bez strat dla emerytów

Fot. ZUS

Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia.

Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę wnioskowaną w maju. Szczegóły wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/1_EMERYTURY_ZUS_21_05_2020.mp3]

Emerytura to prawo, a nie obowiązek
Moment przejścia na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego to indywidualna sprawa dla każdego. Trzeba pamiętać o tym, że emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/05/2_EMERYTURY_ZUS_21_05_2020.mp3]

Wniosek nawet do 30 dni po epidemii
W związku z występowaniem epidemii wniosek o emeryturę można złożyć w terminie do 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli w oświadczeniu dołączonym do wniosku świadczeniobiorca wskaże, że chciałby, by ZUS ustalił prawo i wysokość świadczenia oraz jego wypłatę od wcześniejszego miesiąca, wskazanego w oświadczeniu, to tak się stanie, o ile na wskazany moment spełnione były ustawowe warunki do przyznania i wypłaty świadczenia.

– Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury. To może nam pomóc w podjęciu tak ważnej decyzji, jaką jest moment przejścia na świadczenie – podpowiada Beata Kopczyńska.

BNO
Źródło: ZUS