Trwają już zapisy na Cyberfoto 2015

cyberfoto

Do 25 marca 2015 r. będzie można zgłaszać prace na XVIII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2015. Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego przez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

– Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa około tysiąca fotografii z całego świata. Z wystawy pokonkursowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim. Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w celu wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Konkurs jakby pokazuje zaawansowanie tych nowoczesnych środków do intelektualnej zabawy z obrazem – powiedział Sławomir Jodłowski, fotograf z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Nie istnieją rygorystyczne kryteria oceny prac. – Staraliśmy się jak do tej pory zawsze nagradzać prace tchnące nieprzeciętną wyobraźnią, jednocześnie posiadające melancholijny i filozoficzny aspekt wymiarów tych fotografii. Zawsze najwyżej ocenialiśmy prace, które generują w jakiś sposób nowatorstwo, nowe przestrzenie w sztuce, bo technologia przyczynia się do tego, że artyści odkrywają nowe obszary w funkcjonowaniu współczesnej sztuki – dodał Sławomir Jodłowski.

Prace, w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej w formacie A4, należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby ROK na ul. Ogińskiego. Do pracy dołączyć należy informacje, przy użyciu jakich programów powstała.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Opłata za uczestnictwo wynosi 50 zł. Zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, wydany katalog z nagrodzonymi pracami oraz odbędzie się seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki. Ocena prac nastąpi 26 marca, a otwarcie wystawy 17 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii ART-FOTO. Więcej szczegółów na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury w Częstochowie.

Organizatorem jest ROK w Częstochowie przy współpracy Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców.

K. R.