W piątek akcja „Pieszy”

42-271143

W piątek (13 lutego) w godz. od 14.00 do 22.00 na terenie Częstochowy i powiatu przeprowadzona zostanie akcja pod nazwą „Pieszy”. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza w sposobie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na noszenie elementów odblaskowych.
Działania policjantów skupiać się będą na dyscyplinowaniu we wzajemnych relacjach kierowca – pieszy. Policjanci z drogówki będą zwracać uwagę zarówno na zachowanie kierowców wobec pieszych, jak i na poczynania pieszych na drogach.
Tym ostatnim przypominamy, że od kilku miesięcy istnieje przepis, który zobowiązuje pieszych poruszających się w terenie niezabudowanym po zapadnięciu zmroku do noszenia elementów odblaskowych.

źródło. foto. czestochowa.slaska.policja.gov.pl