Wąsoski Odpust Kalwaryjski

Parafianie z Wąsosza Górnego, w gminie Popów, w powiecie kłobuckim przygotowują się do kolejnego szczególnego odpustu. Jest on zazwyczaj poprzedzany przez okres trwających trzy dni rekolekcji, głoszonych przez franciszkanów. Tegoroczne uroczystości odpustowe odbędą się w już najbliższą niedzielę. Tak jak w poprzednich latach, tegorocznym uroczystościom odpustowym przewodniczył będzie abp Stanisław Nowak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1-odpust-kalwaryjski-1.mp3]

Początki kalwarii w Wąsoszu Górnym sięgają okresu międzywojennego. Jej pierwszym twórcą był ks. Wincenty Spirra. Najpierw postawiono tam 14 drewnianych krzyży. Parafianie bardzo licznie i chętnie modlili się przy nich. Fakt ten zainspirował Proboszcza do zastąpienia krzyży kapliczkami. Każda z wiosek należących do parafii budowała własną kapliczkę, a ponieważ czasy były trudne i ludzie niezamożni, powstawały one z bardzo różnych materiałów. Dziś wszyscy parafianie są dumni, że mają na swym terenie jedyną w archidiecezji Kalwarię Jerozolimską. Odpust kalwaryjski to czas poświęcony czczeniu Przenajświętszej Krwi Chrystusa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2-odpust-kalwaryjski.mp3]

Uroczystości Odpustu Kalwaryjskiego zaczną się w niedzielę 1 lipca 2018 roku o godz. 16. 00

PNP

fot: Parafia w Wąsoszu Górnym