Wilki i dziki w Blachowni? – Nadleśnictwo ostrzega

Urząd Miejski w Blachowni wydał ostrzeżenie dotyczące możliwości spotkania wilków na terenie gminy. Zwierzęta te żyją w grupach rodzinnych. Wilcza rodzina składa się z jednej pary rodzicielskiej oraz potomstwa z sezonu obecnego lub sezonów ubiegłych.

Wilki to zwierzęta stadne i tak też mogą atakować. Co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze to zwierzę? Na to pytanie odpowiada Paweł Domagała, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Herby:

Kolejnym problemem, który występuje w lasach regionu, szczególnie w okresie zimowym, są dziki. W poszukiwaniu pożywienia chętnie zbliżają się do miejsc zamieszkałych przez człowieka:

Wilki są objęte ścisłą ochroną. Zabronione jest ich zabijanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie oraz sprzedaż. W polskim prawie łowieckim dziki nie są objęte ochroną sezonową. Mimo to szanujmy ich terytorium, jakim jest las, gdyż stanowi on naturalne schronienie dla tych zwierząt.

BNO