Wsparcie dla terenów wiejskich Subregionu Północnego

Blisko 50 milionów złotych trafi do gmin Subregionu Północnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. Promesy burmistrzom i wójtom gmin wręczono w Kłobucku i Częstochowie.
W przekazaniu czeków uczestniczyli: członek Zarządu Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radna Sejmiku Marta Salwierak. Kwotę blisko 24 mln zł otrzymał powiat częstochowski, około 20 mln zł trafiło do gmin powiatu kłobuckiego, 6 mln zł otrzymał powiat myszkowski. Środki zostały rozdysponowane z myślą o inwestycjach związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowę kanalizacji i przyłączy, a także na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Dla przykładu, sieć kanalizacyjna wraz z przyłączeniami zostanie wykonana w Albertowie w gminie Lipie (powiat kłobucki). Na ten cel do budżetu gminy trafi ponad 4,9 mln zł.
– To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w historii gminy. Cieszę się, że uda się ją zwieńczyć. I to w bardzo dobrym momencie, bo za chwilę będziemy obchodzić równe ćwierćwiecze od utworzenia powiatu kłobuckiego – podkreśla wójt Lipia, Bożena Wieloch.
– W wielu przypadkach takich kwot nie można by było zabezpieczyć w budżetach gmin, a mówimy o realizacji inwestycji niezbędnych dla lokalnych społeczności. Takim przykładem może być budowa drogi dojazdowej do ulicy Częstochowskiej w Krzepicach realizowanej za ponad 2,2 mln zł – dodaje starosta kłobucki Henryk Kiepura.
– Zadaniem zarządu województwa jest prowadzenie zrównoważonej polityki rozwoju. Tak by nikt na liście zadań, w tym wypadku w Subregionie Północnym, nie został pominięty. Mówimy bowiem o inwestycjach realnie podnoszących standard życia mieszkańców – mówi członek zarządu województwa, Grzegorz Boski.
Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku zaakcentował, że kolejne szanse inwestycyjne stwarza nowa perspektywa unijna.
– I te szanse trzeba wykorzystywać. Nie mam wątpliwości, że będą to dobrze spożytkowane środki. Najważniejsze, że lokalni włodarze mogą już rozpoczynać procedury przetargowe – dodał Stanisław Gmitruk.
Lokalne samorządy mają na realizację zadań dwa lata od momentu podpisania umowy.

źródło: UMWS