40 lat Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie

W sobotę, 29 października br. odbyło się na Jasnej Górze Forum Odnowy w Duchu Świętym. Wspólnoty charyzmatyczne dziękowały Bogu za 40 lat swojego istnienia w archidiecezji częstochowskiej.

„Świętujemy dziś jubileusz Odnowy w Duchu Świętym, czyli czego? – pytał w homilii Bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Odnowy – Czy mamy obchodzić jubileusz jakiejś instytucji, organizacji czy ruchu katolickiego? Odnowa w Duchu Świętym to strumień łaski bożej. Ten strumień wypłynął z boku Jezusa na krzyżu, kiedy Zbawiciel „wyzionął” Ducha, a z Jego boku wypłynęła krew i woda. Początki tego strumienia Ducha Świętego są w Jezusie i Jego ofierze na krzyżu. Ten strumień popłynął na pierwsze wspólnoty chrześcijańskie i przez całą historię Kościoła. Zaczął się gdy Kościół nie był jeszcze nie podzielony. Odnowa w Duchu Świętym to jakieś nowe wyjście na świat tego strumienia łaski, który pragnie również być strumieniem jedności. Do diecezji częstochowskiej, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, ten strumień Odnowy popłynął jakby z trzech kierunków: od ruchu „Światło-Życie”, z duszpasterstwa akademickiego „Beczka” w Krakowie i ze szkół nowej ewangelizacji, które swój początek miały najpierw w Lublinie, a potem w Lanckoronie. Te trzy źródła wyznaczają też i dziś kierunki formacji i działania Odnowy w archidiecezji częstochowskiej. Ona ma ożywiać Kościół, być mądra i dobrze uformowana i ewangelizacyjna”.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się na Sali Papieskiej od prezentacji poszczególnych wspólnot. Następnie uczestnicy forum wysłuchali dwóch konferencji na temat chrztu świętego i zaangażowania świeckich w życie Kościoła. O 18.00 w bazylice jasnogórskiej mszy świętej jubileuszowej przewodniczył Bp Andrzej Przybylski. Po niej rozpoczęła się modlitwa uwielbienia, przebłagania i prośby o nowe obdarowanie dla wspólnot. Dziękując za wiele łask i dzieł, które Odnowa wniosła do diecezji, członkowie wspólnot też przepraszali Pana Boga za nadużycia i błędy, które mogły zranić poszczególnych ludzi czy doprowadzić do odejścia od jedności z Kościołem. Modlono się również o nowe „wylanie” Ducha Świętego i dalszy rozwój wspólnot Odnowy.

Koordynatorami diecezjalnymi Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji częstochowskiej są obecnie: O. Piotr Stanikowskie paulin, Ks. Łukasz Trynda oraz Dorota Drążkiewicz.