68. rocznica śmierci Warszyca i Msza za Ojczyznę

warszyc

Licznie zgromadzeni słuchacze mogli zapoznać się wczoraj w południe w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie z “Losami żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w powojennej Polsce”. Prelekcję z cyklu “Spotkanie z IPN-em” wygłosił dr Ksawery Jasiak z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu. Powstanie KWP było odpowiedzią na sytuację Polaków po zakończeniu II wojny światowej, czyli na okupację sowiecką i represje na polskim społeczeństwie. Twórcą i najważniejszym przywódcą KWP był Stanisław “Warszyc” Sojczyński:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/02/konspiracyjne-wojsko-1.mp3]

 Dziś o godz. 18 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie sprawowana będzie Msza święta za Ojczyznę i śp. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. O godz. 17. 30 zostaną złożone kwiaty, zapalone lampki przed Pomnikiem Pamięci Narodowej przy ul. Rocha róg z ul. Wręczycką.

fot. Archiwum Społecznego Komitetu Budowy Obelisku