Bp Przybylski: To jest zadanie Uniwersytetu, mieć integralną wizję człowieka

W dniu Święta Trójcy Świętej, czyli 4 czerwca, w Duszpasterstwie Akademickim Emaus odprawiona została Msza św. dziękczynna, w związku ze zmianą nazwy częstochowskiego uniwersytetu. Eucharystię sprawował bp Andrzej Przybylski.

W swoim kazaniu biskup pomocniczy nawiązał do obłoku, który prowadził Naród Wybrany, idący przez pustynię na czele z Mojżeszem do Ziemi Świętej. Zwrócił uwagę na to, iż ów obłok zwykle przysłania jakąś tajemnicę, prawdę do odkrycia. Zauważył także, że na uczelniach zwykle się dokonuje jakichś odkryć:

Kaznodzieja życzył, by Uniwersytet Jana Długosza jednoczył i integrował, szczególnie tych porzuconych i samotnych. By każdy, kto jest tkanką społeczności uczelnianej, mógł znaleźć oparcie w tym miejscu:

Podczas Mszy św. obecni byli przedstawiciele Uniwersytetu im. Jana Długosza, w tym rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, która nie kryła swojego zadowolenia, w związku z ostatnimi wydarzeniami:

– Uczelni nie tworzą tylko instytucje i gabinety, ale przede wszystkim ludzie. Cieszy fakt, że to środowisko szuka wzajemnej płaszczyzny pomiędzy wiarą a nauką – zauważył bp Przybylski i dodał:

Proboszcz parafii akademickiej św. Ireneusza BM, ks. Michał Krawczyk zauważył, że zmiana nazwy częstochowskiej uczelni to olbrzymie wyróżnienie dla miasta i społeczności uniwersyteckiej:

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie dotychczas funkcjonował pod nazwą przymiotnikową. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy powstał dokładnie 1 czerwca 2018 roku, po zmianie nazwy z Akademii im. Jana Długosza. Już wówczas świętując sukces, władze rektorskie zapowiadały przystąpienie do realizacji kolejnego celu – podjęcia starań o przekształcenie w uniwersytet tzw. klasyczny z pełnymi prawami akademickimi.

Kazanie bp. Przybylskiego:

LN

Galeria: Radio Fiat
Bp Przybylski: To jest zadanie Uniwersytetu, mieć integralną wizję człowieka