„Ero Cras” – Jutro Przybędę

iv_niedziela_adwentu

Przeżywamy już czwarty tydzień Adwentu. W liturgii Kościół przygotowuje się do przyjęcia Zbawcy świata. Przez liturgię prowadzą nas tzw. Wielkie Antyfony „O”. Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny ich układ powstał dzięki Amalariuszowi z Metzu żyjącemu w IX w. Są to antyfony do Magnificat w nieszporach, a po reformie liturgicznej znalazły się one także – w skróconej formie – we Mszy świętej, jako werset aklamacji przed Ewangelią. Antyfony, których treść jest zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu, zaczynają się od słów: O Mądrości; O Adonai; O Korzeniu; O Kluczu Dawida; O Wschodzie; O Królu; O Emmanuelu. Pierwsze litery tych antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą zawołanie: „ero cras” – jutro przybędę. Chrystus przychodzi jako Bóg Człowiek. Czym jest Wcielenie tłumaczy ks. Jan Koclęga, wykładowca dogmatyki Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2014/12/wcielenie-strona.mp3]