Katechezy Maryjne wracają po wakacjach

Po przerwie wakacyjnej, zapraszamy na kolejne (już 4.) spotkanie w ramach cyklu „Wieczory Maryjne – Katechezy z Janem Pawłem II”. Poprowadzą je tradycyjnie: dr Wincenty Łaszewski wraz z o. Wojciechem Decem, paulinem. Tematem katechezy będzie: „Program duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym!”. Polska maryjność wizją Polski jutra i przyszłego Kościoła.

Wieczory z Janem Pawłem II to cykl spotkań, których celem jest przypomnienie i rozważanie słów świętego papieża z pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę z 1979 r. Wspomnienie dat i celebrowanie wydarzeń związanych z Janem Pawłem II służyć ma przede wszystkim odkrywaniu na nowo i utrwalaniu jego nauczania.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w niedzielę, 8 września o godz. 19.30 do Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze.

Instytut Maryjny na Jasnej Górze pragnie w ten sposób przypomnieć szczególnie ważne słowa, jakie Ojciec Święty wypowiedział przed 40. laty w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski i na Jasną Górę.

W czasie wrześniowej katechezy usłyszymy m.in. znamienne słowa, jakie Jan Paweł II wypowiedział do Prymasa Wyszyńskiego 4.VI.1979 r.: „Księże Prymasie! Pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że ci się spełnia – i ja za to Bogu dziękuję – że ci się spełnia ten punkt twego odważnego, bohaterskiego programu, duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym!”

Spytamy: dlaczego Jan Paweł II określił program duszpasterski Prymasa Wyszyńskiego – bohaterskim…? O jakim programie mówi Ojciec Święty?

„Kiedy Papież mówi: ‘bohaterski’ podkreśla, że program jest w najwyższym stopniu ‘odważny’, że jest ‘zuchwały’, że jest ‘ofiarny’, że jest właśnie ‘szaleńczy’” – zaznacza we wprowadzeniu do katechezy dr. Wicenty Łaszewski. Dodaje jeszcze – „Program Prymasa jest odważny aż po przekroczenie nawet ostatniej z granic lęku… Dla Księdza Prymasa i dla każdego innego to nietrudne, jeśli ma się prawdziwą wiarę. Ten bohaterski program wymaga bohaterów, ludzi gotowych nawet na męczeństwo. Pierwszym ‘odważnym’ jest oczywiście kardynał Wyszyński. Program ten wymaga nie tylko jego zaangażowania, ale odwagi i ofiary…”

Czy program, do którego wezwał Prymas, nie był „szalonym”, gdy Kościół w Polsce roku 1966 był zagrożony zniszczeniem, był atakowany i prześladowany, a Prymas mówił, że przez całkowite oddanie się Maryi do Jej dyspozycji – można uratować Kościół – więcej: ocalić Kościół na całym świecie!

Czy Prymas Wyszyński chciał zmienić historię całego Narodu, a może nawet świata? I dlaczego „obecność jasnogórskiej Bogarodzicy“ jest w tym planie taka ważna…?

o. Mariusz Tabulski
dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego

Kolejne spotkania z cyklu „Wieczory Maryjne – Katechezy z Janem Pawłem II”:

– 13 października, godz. 19.30 (ndz) – „Tu bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki”. Spotkanie serc, czyli poznanie Prawdy o Kościele i Polsce

– 10 listopada, godz. 19.30 (ndz) – „Akt Oddania Mówi o niewoli”. Pytanie o wolność, którą obdarzył nas Bóg

– 8 grudnia, godz. 19.30 (ndz) – „ZAWIERZENIE DO NAJDALSZYCH GRANIC MIŁOŚCI”. Profetyczny akt odmówiony przez Papieża i przez nas

źródło: jasnagora.com