Ks. dr Włodzimierz Kowalik nowym proboszczem parafii Świętej Rodziny w Częstochowie

W niedzielę 23 września abp metropolita częstochowski Wacław Depo dokonał kanonicznego wprowadzenia ks. prał. dr. Włodzimierza Kowalika na urząd proboszcza parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

Zdaniem abp. Wacława Depo ks. dr Włodzimierz Kowalik dobrze sprawdzi się w nowej dla siebie roli, ponieważ jest kapłanem z dużym doświadczeniem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/1INSTALACJA_DEPO_23_09_2018.mp3]

Na początku uroczystości kapłani wraz z asystą przeszli procesyjnie do drzwi głównych Bazyliki Archikatedralnej, gdzie abp Wacław Depo podał do ucałowania ks. proboszczowi W. Kowalikowi pacyfikał – ozdobny krzyż. Następnie dotychczasowy gospodarz parafii archikatedralnej, ks. prał. Stanisław Gębka, przekazał swojemu następcy klucze do świątyni parafialnej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/2INSTALACJA_GEBKA_23_09_2018.mp3]

Po obrzędzie przekazania kluczy kapłani z asystą przeszli procesyjnie do ołtarza. Po jego okadzeniu i pozdrowieniu wiernych przez głównego celebransa, abp. Wacława Depo, przedstawiciele parafii Świętej Rodziny powitali nowego proboszcza i złożyli mu życzenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/3INSTALACJA_POWITANIA_23_09_2018.mp3]

Następnie abp Wacław Depo oficjalnie przedstawił nowo mianowanego proboszcza częstochowskiej parafii archikatedralnej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/4INSTALACJA_DEPO_23_09_2018.mp3]

W homilii metropolita częstochowski podkreślił ważną rolę, jaką dla Częstochowy i Polski pełni Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny. Cytując kilkukrotnie św. Jana Pawła II, abp Wacław Depo przestrzegał przed odrzucaniem Boga i wyśmiewaniem w literaturze, filmie i sztuce tego, co najświętsze. Na koniec hierarcha zwrócił się osobiście do ks. proboszcza Włodzimierza Kowalika:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/5INSTALACJA_HOMILIA_23_09_2018.mp3]

Po homilii nowy proboszcz parafii archikatedralnej, trzymając rękę na księdze Ewangelii, złożył uroczyste wyznanie wiary. Później abp Wacław Depo i ks. prał. dr Włodzimierz Kowalik podpisali poświadczenie kanonicznego wprowadzenia w urząd proboszcza parafii archikatedralnej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/6INSTALACJA_CREDO_23_09_2018.mp3]

Po Komunii św. ks. prał. dr Włodzimierz Kowalik złożył osobiste podziękowania:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/7INSTALACJA_KOWALIK_23_09_2018.mp3]

Przed końcowym błogosławieństwem abp Wacław Depo powiedział:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/09/8INSTALACJA_DEPO_23_09_2018.mp3]

Podczas uroczystej Mszy św. śpiewał Chór “Basilica Cantans” pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego. O komentarze liturgiczne zadbał wikariusz parafii Świętej Rodziny, ks. lic. Łukasz Połacik.

Nowy proboszcz parafii archikatedralnej, ks. prał. dr Włodzimierz Kowalik, przyjął święcenia kapłańskie w 1986 r. Jest Wikariuszem Biskupim ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, Ekonomem Archidiecezji Częstochowskiej, Dyrektorem Wydziału Ekonomicznego, Budownictwa i Ochrony Zabytków Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości i Prezpozytem Kolegiackiej Kapituły Radomszczańskiej.

Maciej Orman