„Odpowiedzialność pasterzy” – rekolekcje biskupów

Refleksja nad „Odpowiedzialnością pasterzy” towarzyszy dorocznym rekolekcjom polskich biskupów na Jasnej Górze. Bierze w nich udział niemal cały Episkopat. Dni skupienia odbywają się już tradycyjnie na zakończenie roku liturgicznego, przed niedzielą Chrystusa Króla.

– To jest szczególnie ważny moment i bardzo oczekiwany. Niezmiernie się cieszę, że rekolekcje odbywają się na Jasnej Górze – powiedział biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Dla biskupa pomocniczego lubelskiego Andrzeja Baba to dopiero trzecie rekolekcje, więc jak twierdzi „uczy się tego czasu”.

Nauki głosi jezuita ks. prof. Henryk Pietras, patrolog i bizantynolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie i Collegium Bobolanum w Warszawie.

Każdy dzień rozpoczynają Eucharystią, a kończą Apelem Jasnogórskim. W ciągu dnia zaplanowana jest też modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Lekturą duchową jest tekst Orygenesa 'O modlitwie”. Czwartek będzie dniem pokuty i pojednania. Rekolekcje zakończą się w piątek Mszą św. za zmarłych członków Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło: adm/Radio Jasna Góra
Źródło fot.: Biuro Prasowe @JasnaGóraNews