Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 21 października 2018

21 października to niedziela XXIX tygodnia okresu zwykłego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 53, 10-11), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 14-16), i z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 35-45). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/Wiara_21_10_2018CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska