Rok 2020 oczami Jasnej Góry

Rok 2020 oczami Jasnej Góry

Kustosz Jasnej Góry, o. Waldemar Pastusiak podczas przedstawiania sprawozdania fot. BPJG

W sylwestrowy wieczór w bazylice jasnogórskiej, podczas Nieszporów kończących 2020 rok, kustosz Jasnej Góry, o. Waldemar Pastusiak dokonał podsumowania życia jasnogórskiego Sanktuarium w ostatnich dwunastu miesiącach. W latach poprzednich liczba pielgrzymów nawiedzających Jasną Górę w ciągu roku, oscylowała wokół 4 milionów. W tym roku z powodu pandemii, był to niespełna 1 milion.

Oto cała treść jasnogórskiego sprawozdania:

Jasną Górę nawiedziło w 2020 roku niespełna 1 mln pielgrzymów.

Rok 2020 przeżywaliśmy wspólnie z przybywającymi na Jasną Górę pielgrzymami pod duszpasterskim hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Wskutek wprowadzanych przez rząd RP obostrzeń związanych z COVID-19, miniony okres zaznaczył się niekiedy poważnymi utrudnieniami w pracy duszpasterskiej naszego Sanktuarium oraz znacznym zmniejszeniem się liczby pielgrzymów i turystów w porównaniu z poprzednimi laty. Mimo trudności ojcowie paulini i ich świeccy współpracownicy starali się, aby Jasna Góra, zwłaszcza w okresie letnim, mogła należycie przyjąć przybywających pielgrzymów, i aby ten czas obfitował w różne wydarzenia o charakterze religijnym, co z pewnością podniosło na duchu wiernych, bardzo przeżywających ograniczenia w dostępie do kościołów i sakramentów świętych, szczególnie w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.

Przybyło 120. ogólnopolskich pielgrzymek. Część z nich odbyła się w sposób tradycyjny, natomiast w okresie obostrzeń wiosennych i jesiennych związanych z pandemią COVID-19, pielgrzymki odbywały się z udziałem reprezentacji wiernych oraz na sposób duchowy, w łączności z Jasną Górą przez media.

Pielgrzymek krajowych, przybyłych różnymi środkami lokomocji i zarejestrowanych, było:
– parafialnych: 789 grup,
– młodzieży maturalnej: 51 grup, w tym trzy diecezjalne (diec. elbląskiej, kieleckiej i arch. poznańskiej). Od marca, z powodu trwającej pandemii, odwołane zostały wszystkie kolejne diecezjalne pielgrzymki maturzystów. Odbyły się natomiast Msze święte w intencji maturzystów, z reprezentacją młodzieży (maturzyści z arch. gdańskiej, gnieźnieńskiej, częstochowskiej, łódzkiej, przemyskiej oraz diec. świdnickiej, włocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, rzeszowskiej, toruńskiej, ełckiej i warszawsko-praskiej)
– dzieci pierwszokomunijnych: 64 grupy
– pielgrzymek zawodowych, modlitewnych i stanowych: 172 grupy
– niewielka ilość grup seniorów i osób niepełnosprawnych (15) oraz dzieci i młodzieży (14).

Na Jasną Górę przyszło 160 pieszych pielgrzymek (oficjalnie zarejestrowanych).
Dotarły wszystkie diecezjalne grupy pielgrzymkowe, które co roku pielgrzymowały na Jasną Górę. Wędrowały albo w systemie sztafetowym, albo w grupach o dozwolonej liczbie pątników, lub w formie reprezentacji kapłanów – przewodników i służb porządkowych. Przybyło także wiele mniej licznych, rodzinnych i indywidualnych grup pieszych, nie zgłaszanych w klasztorze.
Dotarło też:
– 130 pielgrzymek rowerowych
– 20 pielgrzymek biegowych
i pielgrzymka konna.

W bieżącym roku Jasnogórskie Centrum Informacji podejmowało jak zwykle starania dotyczące ulepszenia systemu obsługi zarówno pielgrzymów, jak i licznych biur podróży, z którymi prowadzimy stałą współpracę. Niestety w roku 2020 w związku z ogólnoświatowymi obostrzeniami dotyczącymi podróży, należało dokonać licznych anulacji zgłoszonych grup, o czym można przekonać się czytając statystykę zamieszczoną w dalszej części sprawozdania. Siostry urszulanki – s. Małgorzata i Faustyna – dbały o aktualizację strony internetowej Centrum Informacji (www.jci.jasnagora.pl), która jest źródłem bieżących informacji nie tylko jego własnej działalności, ale i o wydarzeniach na terenie Sanktuarium Jasnogórskiego. Codzienny plan życia sanktuarium nanoszony był także na ledowe tablice świetlne znajdujące się na Pokojach Królewskich i nad Bramą Papieską.
Od 14 marca do końca kwietnia, w związku z sukcesywnie wprowadzanymi obostrzeniami i radykalnym spadkiem liczby odwiedzających sanktuarium pielgrzymów oraz zawieszeniem ruchu turystycznego, byliśmy zmuszeni podjąć czysto stacjonarno-informacyjny tryb pracy, udzielając telefonicznie informacji o funkcjonowaniu Jasnej Góry, porządkując system rezerwacji (anulacje grup na okres marzec-kwiecień-maj) oraz pomagając nielicznym przybywającym osobom w odnalezieniu się w systemie ograniczeń, nałożonych na Kościół w Polsce, nie wyłączając z tego Jasnej Góry. Siostry urszulanki wykorzystały ten czas pomagając w pracach porządkowych, konserwacyjnych i lekkiej zmianie aranżacji obiektów muzealnych, dzięki czemu po 10. tygodniach można było szybciej w sezonie pielgrzymkowym udostępnić zwiedzającym Bastion św. Rocha i Skarbiec Jasnogórski. Pracownicy JCI udzielali się też
z pomocą w Czytelni Biblioteki Jasnogórskiej przy przeglądzie zasobów niemieckojęzycznych w celu wyodrębnienia przydatnych pozycji.

Wskutek ograniczeń narzuconych przez państwo na Kościół, ruch pielgrzymkowy i branżę turystyczną, miał miejsce gwałtowny spadek liczby oprowadzanych przez Jasnogórskie Centrum Informacji osób o ponad 100 000 – ze 123 104
w roku 2019 do 11 460 w roku bieżącym, oraz liczby grup (5 069 w roku 2019 do 765 w roku bieżącym). Z wyliczeń wynika, że w bieżącym roku liczba oprowadzonych to 9,3% stanu z roku 2019. Pod względem ilości grup wygląda to korzystniej – 15,09%. Oznacza to, że oprowadzanie przebiegało w mniejszych grupach.

W pierwszej piątce oprowadzanych znalazły się takie kraje jak:
Polska (487 grup i 6 730 osób)
Niemcy (106 grup i 2 576 osób)
Włochy (41 grup i 451 osób)
Francja (17 grup i 281 osób)
Hiszpania (13 grup i 224 osoby)
Pod względem językowym kolejność jest nieco inna:
język polski – 6 616 osób
język niemiecki – 2 752 osoby
język angielski – 921 osób
język włoski – 499 osób
język francuski – 284 osoby.

• Tajemnicę Najświętszej Eucharystii kapłani sprawowali 45 tys. 481 razy

• rozdzielono 470 tysięcy Komunii św.

• sakrament małżeństwa zawarły 32 pary

• ochrzczono 28 dzieci.

• Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 19 tys. 957 godzin służąc w konfesjonale poprzez sprawowanie Sakramentu Pojednania.

• Różne grupy modlitewne odbyły 165 czuwań nocnych.

• W Księdze Wotywnej zarejestrowano 703 wota dziękczynno-błagalne.

• W sobotniej nowennie do Matki Bożej Jasnogórskiej złożono 261 tys. 361 kartek z prośbami i podziękowaniami.

• We wspólnocie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej ponad 2000 osób zobowiązało się do odmawiania różańca w intencjach nawrócenia grzeszników i o pokój na świecie.

• W Parafialnych Księgach Pielgrzymów zanotowano 500 wpisów.

• W Jasnogórskim Centrum Zawierzenia do księgi oddania Matce Bożej wpisały się 154 osoby.

• We wspólnocie „Z Maryją ratuj człowieka”, pod opieką o. Kazimierza Manieckiego trwa modlitwa za tych, których zbawienie jest zagrożone. Wspólnota liczy 9 tys. osób. Rozdano blisko 20 tys. obrazków z modlitwą. Foldery z inicjatywą modlitewną „Z Maryją ratuj człowieka” są wydawane nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim, włoskim, francuskim i ukraińskim. Drogą pocztową wysłano 15 tys. listów i paczek z materiałami propagującymi dzieło modlitwy.

• Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia nawiedziło po różne materiały – obrazki, plakaty bądź na rozmowę duchową ponad 2 tys. 400 osób.

• W Jasnogórskiej Księdze Abstynencji podejmując czasową lub całkowitą abstynencję od alkoholu, nikotyny, narkotyków, hazardu, pornografii i uzależnienia od Internetu wpisało się 250 osób.

• Dar modlitwy za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i za kleryków podjęły 83 osoby, 300 osób kontynuuje modlitwę za swoje dzieci i wnuków przez całe życie.

• Jasnogórskie Kancelarie o. Przeora, o. Kustosza i inne wysłały ponad 200 tys. listów, i ok. 36 tys. e-mailów.

• W Sanktuarium Jasnogórskim działa Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, które prowadzi
4 wspólnoty:
– Wspólnotę Zawierzenia Rodzin, które w każdą pierwszą sobotę miesiąca prowadzi zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP;
– Wspólnotę „Niespokojnych Nadzieją” dla osób w wieku od 25 do 40 lat poszukujących męża i żony;
– Wspólnotę osób, które oddały się w niewolę miłości na wzór św. Ludwika Grignion de Monforta, akt oddania ma miejsce dwa razy w roku 25 marca i 8 grudnia każdego roku;
– Wspólnotę małżeństw i rodzin, która powstała poprzez zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi ze wspólnoty „Niespokojnych nadzieją”.

• Z posługi jasnogórskiego egzorcysty w sanktuarium skorzystało blisko 350 osób, oraz przeprowadzono niezliczoną ilość rozmów telefonicznych.

• Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana” pod opieką o. Piotra Stanikowskiego podczas cotygodniowych spotkań gromadzi wiernych na wspólną modlitwę.

• Duszpasterstwo „Na Halach” prowadzone przez o. podprzeora Wojciecha Deca w Kaplicy św. Józefa gromadzi co niedziela uczestników Eucharystii. Przy duszpasterstwie działa także zespół wokalno-instrumentalny oraz zespół dziecięcy.

• W Kaplicy św. Józefa „Na Halach” odbywały się spotkania różnych grup pielgrzymkowych, między innymi wspólnoty Odnowy w Duchu świętym „Kana”, „Niespokojnych Nadzieją”, „Sodalicji Mariańskiej” i wspólnoty neokatechumenalnej. „Na Halach” szerzy się kult świętego Józefa. Wpłynęły 1082 prośby i podziękowania do św. Józefa. Odbywa się peregrynacja figury św. Józefa. Co niedzielę poszczególne rodziny przyjmują figurę św. Józefa wraz z przygotowywanymi modlitewnikami na cały tydzień. W 2020 roku na tygodniową modlitwę figurę św. Józefa przyjęło 21 rodzin. Wyświetlany film pt. „Cuda i łaski” obejrzało 3 tys. 848 osób.

• W Poradnictwie Rodzinnym 226 osób szukało pomocy z zakresu życia rodzinnego.

• W Poradnictwie Psychologiczno-Religijnym dla młodzieży przeprowadzono 350 rozmów indywidualnych i grupowych.

• Światła i nadziei na drodze życia poprzez Jasnogórski Telefon Zaufania szukało 1680 osób. Telefon czynny jest każdego dnia od godziny 20.00 do 24.00, a posługują tam wolontariusze duchowni i świeccy.

• Do Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji na Jasnej Górze zgłosiło się 498 osób, modlitwę duchowej adopcji podjęło 224 osób. Listów i e-maili o różnej tematyce było 200. Nadto w Ośrodku prowadzone są zapisy do Armii Michała Archanioła – Wspólnoty, której członkowie otaczają duchową troską paulinów posługujących na Jasnej Górze. Aktualnie w Armii Michała Archanioła jest 2 tys. 719 osób.

• Do Księgi Modlitwy Apelowej wpisano 38 tys. 968 próśb.

• Ośrodek Pomocy Charytatywnej na Jasnej Górze, prowadzony przez o. Zygmunta Bolę, udziela tygodniowo pomocy finansowej, odzieżowej i żywnościowej 180. osobom biednym, bezdomnym, bezrobotnym i samotnym. Pod stałą opieką jest 300 rodzin. Od darczyńców indywidualnych przyjęto i rozdano 30 ton używanych ubrań. W związku z trwająca pandemią nie odbyła się tradycyjna Wigilia dla samotnych, a potrzebującym rozdano 50 paczek żywnościowych. Dla 280 osób udzielono wsparcia w wykupieniu leków.

• W Jasnogórskim Punkcie Pomocy Medycznej udzielono doraźnej pomocy 4 tys. 615 osobom. Pogotowie ratunkowe wzywane było 36 razy.

• Ponadto Jasna Góra prowadzi działalność apostolską i ewangelizacyjną przez Radio „Jasna Góra”, dwumiesięcznik „Jasna Góra” i media społecznościowe.

• Prowadzona jest także działalność informacyjna i medialna za pośrednictwem Jasnogórskiego Biura Prasowego pod dyrekcją o. Stanisława Tomonia. Strona informacyjna Biura Prasowego Jasnej Góry www.jasnagora.com odnotowała 85 mln 278 tysięcy odsłon.

• Jasnogórski portal społecznościowy Twitter prowadzony przez o. Michała Bortnika odnotował ponad 15 mln odsłon, na stałe obserwuje codzienne informacje i wiadomości blisko 9 tys. 300. osób. Portal www.jasnagora.pl zarządzany przez o. Marcina Minczyńskiego, webmastera odnotował 3 mln 100 tys. odsłon.

• Transmisje nabożeństw z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej można oglądać na żywo na kanale YouTube. W 2020 roku łączna liczba oglądających to 23 mln 154 tys. 380. Najwięcej oglądających to mieszkańcy Polski (19 mln) , Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady, Francji, Białorusi, Holandii, Austrii, Ukrainy, Słowacji, Irlandii, Litwy, Norwegii i Brazylii.

• Warto zauważyć, iż w dziesiątkach milionów należy liczyć udział wiernych łączących się za pośrednictwem TVP1, TVP3, TV Trwam i TVP VOD.

• Jasnogórską Szopkę Bożonarodzeniową budowaną pod okiem o. Bronisława Kraszewskiego nawiedza co roku ponad 100 tys. osób.

• Przy jasnogórskim sanktuarium działają grupy apostolskie:
a/ Jasnogórska Rodzina Różańcowa
b/ Sodalicja Mariańska
c/ Asysta Jasnogórska
d/ Franciszkański Zakon Świeckich
e/ Duszpasterstwo Młodzieżowe
f/ Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Kana”
g/ Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
h/ Chór Jasnogórski
i/ Intradziści i Orkiestra Jasnogórska
j/ Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
k/ Armia św. Michała Archanioła
l/ Bractwo Eucharystyczne
ł/ Bractwo NMP Królowej Polski
m/ Wspólnota „Z Maryją ratuj człowieka”
n/ Wspólnota bł. Euzebiusza

*

Ważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w roku 2020:

Zakon Paulinów świętował 750. rocznicę śmierci swojego założyciela bł. Euzebiusza. W związku z Rokiem Jubileuszowym, zaplanowano szereg wydarzeń religijnych i kulturalnych, jednak z powodu epidemii koronawirusa, nie wszystkie mogły się odbyć. 25 stycznia na Jasną Górę dotarła jednak mobilna wystawa „Palos-bus” o paulinach i ich założycielu, przygotowana przez zakonników z Węgier. O węgierskich początkach Zakonu Paulinów oraz o postaci bł. Euzebiusza opowiadała jubileuszowa wystawa na Sali Rycerskiej. Poczta Polska wydała kolekcjonerski znaczek z wizerunkiem bł. Euzebiusza. Paulini przygotowali cykl 12-stu filmów internetowych „Płomyki w Zakon zebrane”, przybliżających aktualność postawy duchowej bł. Euzebiusza. Do Roku Jubileuszowego nawiązywał 13. Konkurs na Wieczernikową Choinkę.

Na Jasnej Górze w 2020 roku uczczono także 100-lecie urodzin św. papieża Jana Pawła II – w mniej uroczysty sposób niż to planowano z powodu epidemii. 2 kwietnia odbyło się czuwanie pamięci św. Jana Pawła II, a główna Msza św. dziękczynna została odprawiona 17 maja pod przewodnictwem o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów. W tym dniu Telewizja Polska zorganizowała koncert „Cała Polska śpiewa dla św. Jana Pawła II”, transmitowany m.in. z Jasnej Góry. Na wałach przygotowana została plenerowa wystawa fotograficzna „Totus Tuus Maryjo!”. Zaprezentowano również audiobook „Encykliki św. Jana Pawła II”.

Sanktuarium Jasnogórskie otrzymało niezwykły dar od papieża Franciszka – przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”, czyli mającego „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych nawiedzających to święte miejsce. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, nawiedzając Jasną Górę w formie pielgrzymki – także duchowej.

Przez cały rok odbywały się spotkania poświęcone Prymasowi Tysiąclecia „Maryjna droga do świętości Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Były one przygotowaniem i modlitwą o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. W czasach obostrzeń spotkania odbywały się on-line. Organizatorami były Jasnogórski Instytut Maryjny i Instytut Prymasowski.

Od 10 marca Jasna Góra włączyła się w modlitwę o ustanie epidemii koronawirusa, w intencji chorych i służb medycznych. Od tego dnia modlitwa zanoszona jest codziennie, przede wszystkim podczas Apelu Jasnogórskiego. W modlitwę włączony został śpiew „Suplikacji” – szczególnej modlitwy błagalnej.
Mimo pandemii Jasna Góra ani na chwilę nie została zamknięta dla pielgrzymów, choć respektowane były obostrzenia sanitarne. Znacząco zmniejszył się ruch zorganizowanych grup pielgrzymkowych.
Wprowadzono prewencyjne środki ostrożności i dezynfekcji. Nad porządkiem czuwają jasnogórskie służby. Stosując się do rozporządzeń, ograniczona została liczba osób modlących się w sanktuarium – obecnie w Kaplicy Matki Bożej może znajdować się maksymalnie 27 osób, w bazylice 78, a w kaplicy sakramentu pokuty 15.
Paulini zachęcają do łączenia się z Jasną Górą on-line, przez telewizję i internet. Uruchomiono dodatkowe kamery w Kaplicy Matki Bożej. W transmisję codziennych nabożeństw włączyły się: Telewizja Polska w programach ogólnopolskich i na platformie TVP VOD, oraz Telewizja Trwam.

Mimo trudności i zmienionych form pielgrzymowania, odbyły się tegoroczne piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Organizatorzy zaangażowali dodatkowe służby odkażające i logistyczne i zastosowali ograniczenia w liczbie osób. Ze względu na pandemię zachęcano do duchowej formy pielgrzymowania, za pomocą mediów społecznościowych. By nie przerwać tradycji pieszego pielgrzymowania, na pątniczy szlak wyruszyły pielgrzymki w systemie sztafetowym (każdego dnia inna grupa udawała się na trasę), albo w grupach o dozwolonej liczbie pątników, lub w formie reprezentacji przewodników i służb porządkowych. Najliczniejsze „tradycyjne” pielgrzymki w tym roku to 40. Pielgrzymka Krakowska i 38. Pielgrzymka Tarnowska.

Pozostałe wydarzenia w 2020 roku:

– 22 stycznia nowy biskup pomocniczy diec. ełckiej bp Adrian Galbas odprawił prymicyjną Mszę świętą;

– 29 stycznia Narodowy Bank Polski przekazał w darze dla Jasnej Góry złotą monetę w kształcie kuli, wykonaną na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości;

– 2 lutego 70-ciu posłów i senatorów oraz europarlamentarzystów z różnych klubów przybyło na doroczną 31. Pielgrzymkę Parlamentarzystów Polskich. Na pielgrzymce po raz pierwszy jako marszałek Sejmu obecna była Elżbieta Witek;

– 15 lutego jubileusz 70-tych urodzin świętował prof. Marian Zembala, jeden z najsłynniejszych polskich kardiochirurgów;

– w dniach 24 i 25 lutego odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Jasnogórska Matka Kościoła”. Rozważania i dyskusje dotyczyły m.in. obecności Maryi w Kościele, Jej duchowości i macierzyństwa, również w literaturze i sztuce oraz Maryjnej posługi. Organizatorami byli: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Jasnogórski Instytut Maryjny i Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk;

– 29 lutego odbyło się spotkanie Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski pod kierunkiem przewodniczącego abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. W czasie spotkania zaprezentowano nowy dokument Komisji Maryjnej pt. „Maryjne Vademecum Duszpasterza”;

– 1 marca rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. Jej głównym zadaniem był wybór nowych władz i omówienie najważniejszych spraw Zakonu. 4 marca Kapituła dokonała wyboru generała Zakonu Paulinów – na kolejną, sześcioletnią kadencję, został nim o. Arnold Chrapkowski, dotychczasowy generał;

– 25 marca Radio Jasna Góra obchodziło 25-lecie powstania;

– 26 marca, w czasie pandemii koronawirusa, na Jasną Górę przybył prezydent Andrzej Duda, z modlitwą za Ojczyznę i rodaków rozsianych na świecie, za chorych i służby medyczne;

– 3 maja z udziałem księży biskupów i władz państwowych odbyły się główne uroczystości ku czci Królowej Polski. W trudnym czasie epidemii złożony został nowy Akt Zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Królowej Polski. Uroczystości 3-majowe zakończyły się Apelem Jasnogórskim z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy;

– 9 maja nowym przeorem Jasnej Góry został o. Samuel Pacholski;

– dwudniową pielgrzymkę 14 i 15 maja odbyła ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács wraz z rodziną. Jej wizyta związana była z 100-ną rocznicą urodzin papieża św. Jana Pawła II;

– 24 maja prezydent RP Andrzej Duda uczestniczył w 96. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Służby Zdrowia, wyrażając wdzięczność wszystkim medykom za ich codzienną walkę z epidemią;

– 28 maja Apelem Jasnogórskim rozpoczęła się nowa inicjatywa modlitewna: „Nocne kołatanie”. Czuwania z błaganiem o ogłoszenie kard. Wyszyńskiego błogosławionym, trwały codziennie od maja do sierpnia;

– 30 maja Stolica Apostolska połączyła się telemostem z ponad 40-ma sanktuariami na świecie, w tym z Jasną Górą. Papież Franciszek poprowadził z Ogrodów Watykańskich modlitwę różańcową w intencji zakończenia pandemii;

– 4 czerwca Mszę św. prymicyjną sprawował nowy biskup pomocniczy diec. siedleckiej bp Grzegorz Suchodolski;

– 13 czerwca na murach Jasnej Góry od strony Bramy Papieskiej zainaugurowano plenerową wystawę poświęconą życiu i dziedzictwu Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Ekspozycja została przygotowana przez Instytut Prymasowski przy współpracy z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym i Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, w ramach Roku Prymasa Wyszyńskiego, ustanowionego przez Sejmik Województwa Śląskiego;

– 14 czerwca o. Eustachy Rakoczy, paulin, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez prezydenta RP. To wyjątkowe odznaczenie zbiegło się w czasie z przeżywanym przez o. Rakoczego złotym jubileuszem kapłaństwa;

– 19 czerwca przybyła Pielgrzymka Wiernych Kościoła Greckokatolickiego Polski i Ukrainy. Intencją modlitwy było dziękczynienie za życie św. Jana Pawła II, orędownika pojednania polsko-ukraińskiego w 100-lecie Jego urodzin, oraz modlitwa o ustanie epidemii;

– 28 czerwca został wydany nowy regulamin, dotyczący organizacji pielgrzymek i innych wydarzeń na Jasnej Górze;

– 5 lipca, w czasie Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian, przy Kaplicy Pamięci na Jasnej Górze odsłonięte zostały tablice pamiątkowe w hołdzie Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-47 oraz sprawiedliwym Ukraińcom, którzy udzielili swoim polskim sąsiadom pomocy i schronienia;

– 11 lipca, z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, odbyła się najliczniejsza w tym roku 29. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja;

– 13 lipca z modlitwą o oddalenie epidemii przybył abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej;

– 13 lipca, tuż po wyborze na najwyższy urząd w państwie, przybył na Jasną Górę prezydent RP Andrzej Duda;

– 1 sierpnia przybył abp Henryk Jagodziński, nowy nuncjusz apostolski w Ghanie w Afryce, by odprawić prymicyjną Mszę świętą i zawierzyć nową misję na kontynencie afrykańskim;

– 14 sierpnia wieczorem na błoniach jasnogórskich odbył się wieczór uwielbienia „Abba Ojcze – Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”. Przygotowane przez Telewizję Polską widowisko muzyczne z udziałem plejady polskich gwiazd, było dziękczynieniem za życie papieża św. Jana Pawła II w 100-lecie Jego urodzin, oraz w 100-tną rocznicę „Cudu nad Wisłą”;

– 15 sierpnia odbyły się obchody największej w roku uroczystości – Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. Każdego roku na to święto wędrowały na Jasną Górę dziesiątki tysięcy pielgrzymów – w tym roku ze względu na reżim sanitarny przybyły dużo mniejsze. Sumie przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce;

– 26 sierpnia odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym roku były okazją do podziękowania za św. Jana Pawła II w 100-lecie Jego urodzin, modlitwy o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, a także do błagania o ustanie epidemii. Sumie przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. W tym dniu papież Franciszek podczas audiencji w Watykanie przypomniał swoją wizytę na Jasnej Górze w 2016 roku. Zapewnił, że jednoczy się z pielgrzymami przybywającymi do tego miejsca i zachęcił, by za wstawiennictwem Czarnej Madonny modlili się za wszystkich, którzy cierpią z powodu pandemii;

– w dniach 27-29 sierpnia na Jasnej Górze odbyło się 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski;

– 3 września Antoni Piechniczek, słynny trener-szkoleniowiec piłkarskiej reprezentacji Polski w latach 80-tych, świętował wraz z żoną 55. rocznicę ślubu;

– 6 września odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników, czyli Jasnogórskie Dożynki. W modlitwie uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda;

– 20 września, podczas centralnych uroczystości 38. Pielgrzymki Ludzi Pracy, dziękowano za jubileusz 40-lecia NSZZ „Solidarność”;

– po decyzji Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczęciu protestów społecznych, na Jasnej Górze 3 listopada rozpoczęła się Narodowa Nowenna Jasnogórska o pokój i jedność, a następnie, 11 listopada, trzydniowe „Rekolekcje dla wszystkich” – czas wspólnej modlitwy, konferencji i katechez on-line, na trudny czas narodowych podziałów;

– 24 listopada o. Jerzy Tomziński, najstarszy paulin, świętował 102. urodziny. Był dwukrotnym generałem Zakonu Paulinów i trzykrotnym przeorem Jasnej Góry. Jest jedynym żyjącym w Polsce uczestnikiem Soboru Watykańskiego II;

– W Wigilię i święta Bożego Narodzenia, Telewizja Polska wyemitowała specjalny koncert kolęd z Jasnej Góry z udziałem najpopularniejszych gwiazd polskiej piosenki;

– 23 grudnia Matce Bożej Jasnogórskiej zawierzył swoją posługę nowy biskup pomocniczy arch. krakowskiej bp Robert Chrząszcz.

Życie muzyczne i kulturalne:

– na rynku muzycznym ukazały się dwie kolejne płyty z cyklu „Jasnogórska Muzyka Dawna – Musica Claromontana”. Na krążku nr 68 znalazły się utwory kompozytora Wojciecha Dankowskiego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej LA TEMPESTA, a na płycie nr 75 – Akatyst Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi w wykonaniu Chóru Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław. Utwory pochodzą ze zbiorów archiwum muzycznego paulinów na Jasnej Górze, a płyty wydało wydawnictwo „Musicon”;

– Jasnogórska Szkoła Muzyczna uzyskała uprawnienia do kształcenia młodzieży w placówce II stopnia o charakterze ogólnokształcącym, czyli ponadpodstawowym;

– nakładem wydawnictwa Zakonu Paulinów Paulinianum ukazało się drugie, rozszerzone wydanie książki pt. „Częstochowska Hodegetria” autorstwa prof. Wojciecha Kurpika, głównego konserwatora Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej;

– nakładem Paulinianum ukazał się kolejny, 35. tom Studia Claromontana pod red. o. prof. Janusza Zbudniewka, paulina;

– w październiku rozpoczęty został generalny remont organów w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. 30-letnie organy zostały poddane gruntownej konserwacji, oczyszczeniu i nastrojeniu. Decyzja była wymuszona pogarszającym się stanem instrumentu – ich użytkowanie od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych sprawiło, że organy wymagały remontu;

– trwały prace nad międzynarodowym projektem: „Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów”. Wspólny projekt Zakonu Paulinów i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego ma na celu pokazanie dziedzictwa paulinów szerszemu gronu odbiorców.

*

Słowa podziękowania składam wszystkim posługującym na Jasnej Górze siostrom zakonnym, pracownikom świeckim za zaangażowanie i wszelką pomoc we właściwym funkcjonowaniu Domu naszej najlepszej Matki i Królowej.

Niech nasza obecność w tym świętym miejscu przemienia najpierw nas samych jak również, tych których Pan posyła do Duchowej Stolicy Polski.

Wszystkim za wszelkie dobro, życzliwość i serce niech Pan przez ręce Maryi błogosławi. Szczęść Boże!

o. Waldemar Pastusiak
Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

o. Stanisław Tomoń
Dyrektor Biura Prasowego Jasnej Góry

o. Marek Dzodz
Dyrektor Jasnogórskiego Centrum Informacji

JS/BPJG