Zakończenie 30. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Dwa dni trwały obrady 30. Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Szczególnym gościem jubileuszowego forum był kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Myślą przewodnią, która towarzyszyła spotkaniu, były słowa św. Jana Pawła II „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół”.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/01_rsk_mendyk_15_11_2019.mp3]

mówił bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich w Polsce. Jak stwierdził ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady, tegoroczne spotkanie jest dla Rady Szkół Katolickich szczególnie ważne, bo w tym roku świętuje ona 25 lat swego istnienia.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/02_rsk_latwiec_15_11_2019.mp3]

Abp Wacław Depo podkreślił rolę rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży, których nie zastąpi żadna, nawet najlepsza edukacja szkolna.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/03_rsk_depo_15_11_2019.mp3]

W tegorocznym forum uczestniczyło wielu kapłanów, nauczycieli oraz uczniów szkół katolickich. Jednym z nich był ks. prof. Wojciech Cichosz, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/11/04_rsk_cichosz_15_11_2019.mp3]

Dużym zainteresowaniem uczestników było spotkanie, na którym kard. Sarah odpowiadał na zadane mu na kartkach pytania. Zgromadzeni pytali m.in. jak ukazać wartość wiary w społeczeństwie bogatym. Kard. Sarah jako antidotum wskazał świadectwo życia wiarą w rodzinach i postawienie Boga centrum życia, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby duchowne i konsekrowane.

Spotkanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice jasnogórskiej, po której miał miejsce akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej i odśpiewane zostało Te Deum za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

KG