Zakończyły się rekolekcje kapelanów instytucji medycznych

Mszą św. na Jasnej Górze zakończyły się doroczne rekolekcje oraz wykłady i warsztaty szkoleniowe dla kapelanów instytucji medycznych. To także czas szczególnej modlitwy za Służbę Zdrowia w Polsce i za wszystkich chorych. Wśród tematów było m.in. o posłudze pacjentowi onkologicznemu, o towarzyszeniu osobom po próbie samobójczej czy zagadnienia związane z medycyną nuklearną. Trzydniowe spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

W ramach sesji rekolekcyjno-warsztatowej kapłani każdego dnia odprawiali Mszę św. na Jasnej Górze, uczestniczyli tu w drodze krzyżowej i Apelu Jasnogórskim.

Nauki rekolekcyjne głosił zielonogórsko-gorzowski biskup pomocniczy Adrian Put. – Tematem rekolekcji był „kapłan dzisiaj” wobec różnych wymagań współczesności, tego, co dzieje się w Kościele, w Polsce; jak kapłan ma się odnaleźć wobec różnych prób, pytań, które stawia rzeczywistość – powiedział bp Put.

– W posłudze kapelana instytucji medycznych czas odnowy duchowej jest nieodzowny, im też grozi wypalenie się. Takie rekolekcje są motorem duchowym, pozwalają powrócić do posługi z nowym zapałem – podkreślił ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia.

Jak zwykle rekolekcje były też czasem wymiany doświadczeń i spojrzenia na nowe choroby i metody leczenia. W części szkoleniowo-warsztatowej rozmawiano m.in. o posłudze pacjentowi onkologicznemu, o towarzyszeniu osobom po próbie samobójczej czy zagadnieniach związanych z medycyną nuklearną.

Jak zauważył ks. Zawistowski, nie tylko pracownicy medyczni, ale wszystkie osoby służące na co dzień chorym, jak kapelani czy wolontariusze, powinni poszerzać swoją wiedzę na temat danych chorób, bo pozwala to lepiej zrozumieć potrzeby pacjenta.

– Pokazanie choroby z „tej drugiej strony” przez osoby zajmujące się leczeniem ciała zawodowo rozjaśnia wiele w naszym podejściu do chorego, pomaga w rozmowach z rodziną – zauważył o. Tomasz Bajda kamilianin na co dzień posługujący w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach k. Olkusza.

Kapelani szpitalni mieli m.in. warsztaty z ks. Tomaszem Trzaską ekspertem Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. – Samobójstwa to niestety narastający problem społeczny. Potrzebujemy też szkolenia jak towarzyszyć pacjentowi po próbie samobójczej – mówił ks. Zawistowski.

W rekolekcjach uczestniczyło ok. stu kapelanów posługujących w instytucjach medycznych.

Obecność kapelanów w szpitalach i innych jednostkach leczniczo-opiekuńczych gwarantuje artykuł 5. Konkordatu, zawartego między RP i Stolicą Apostolską.

Źródło: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews