Zatwierdzono projekt dokumentu roboczego dla Synodu o synodalności

W dniach 10-11 maja zebrała się w Rzymie 15. Rada Zwyczajna Sekretariatu Generalnego Synodu, aby omówić Instrumentum laboris – dokument roboczy przeznaczony dla uczestników pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29 października 2023) – poinformowano w Watykanie.

Na sesji plenarnej i w językowych grupach roboczych członkowie Rady, którym towarzyszyli niektórzy konsultorzy, przejrzeli, poprawili i zatwierdzili Instrumentum laboris, którego publikację zaplanowano na początek czerwca.

Uczestnicy zatwierdzili także metodologię zgromadzenia. Ponadto w trakcie prac podjęto refleksję nad przygotowaniem uczestników oraz przekazano kilka informacji na temat ekumenicznego czuwania modlitewnego, które będzie miało miejsce 30 września w ramach inicjatywy Together2023 oraz rekolekcji dla uczestników zgromadzenia (1-3 października 2023).

Spotkanie przebiegało w atmosferze wielkiego braterstwa, refleksji i modlitwy – zapewnia Sekretariat Generalny Synodu Biskupów.

Źródło: synod.org.pl