Synodalność i peregrynacja tematami corocznego spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

Trwający w Kościele proces synodalny oraz przygotowania do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej to tematy omawiane podczas obrad Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Coroczne spotkanie miało miejsce w piątek 26 stycznia w Kurii Metropolitalnej i dotyczyło zarówno tematów trwających w archidiecezji częstochowskiej, jak i tych, które nastąpią niebawem. Zebraniu przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Pierwsza część

Czytaj dalej

Przewodniczący Episkopatu: Nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne

W przekazywanych Sekretariatowi Synodu licznych oświadczeniach, dawaliśmy wyraz naszemu pragnieniu zachowania jedności w wierze, przekonani, że praktyki duszpasterskie na świecie – powodowane różnicą cywilizacji, historii, kultur, języków i obyczajów – mogą się różnić, natomiast nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszą rzymską sesję

Czytaj dalej

Uczestnicy Synodu w Rzymie ogłosili List do ludu Bożego

By czynić postępy w rozeznawaniu, Kościół koniecznie potrzebuje słuchać wszystkich, począwszy od najuboższych. Chodzi o słuchanie tych, którzy nie mają prawa głosu w społeczeństwie lub czują się wykluczeni, nawet z Kościoła – czytamy w Liście XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do ludu Bożego z 25 października br. W liście podkreślono, że obecne zgromadzenie synodalne

Czytaj dalej

Papież podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie Synodu: Synod to nie parlament, ale zwołanie w Duchu

Synod nie jest to zgromadzenie polityczne, ale zwołanie w Duchu; nie parlament spolaryzowany, ale miejsce łaski i komunii. Ponadto, Duch Święty często burzy nasze oczekiwania, aby stworzyć coś nowego, co przewyższa nasze przewidywania i nasze niechęci – powiedział dziś Papież Franciszek w homilii na rozpoczęcie rzymskiej sesji Synodu o synodalności nt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia,

Czytaj dalej

Przewodniczący Episkopatu: Przyszłość można zbudować tylko na pokorze

Nadzieja Kościoła może utrzymać się tylko na zaufaniu Duchowi Świętemu i oddaniu pod Jego panowanie naszych różnorodnych przyzwyczajeń i idei. Przyszłość można zbudować tylko na pokorze – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski po zakończeniu trzydniowych rekolekcji dla uczestników Synodu, które odbywały się w Sacrofano. Podczas rekolekcji, przed rozpoczęciem obrad synodalnych, poruszono m.in.

Czytaj dalej

Dwa ważne wydarzenia w najbliższym czasie

We wrześniu przeżywać będziemy dwa ważne wydarzenia dla Kościoła. Pierwszym z nich jest II Kongres Teologii Praktycznej „Parafia jutra” – ODMIENIAJMY RAZEM NASZE PARAFIE który odbędzie się w dniach 19-21 września w Licheniu. Wezmą w nim udział naukowcy, duszpasterze i świeccy przedstawiciele wspólnot parafialnych, aby rozmawiać o perspektywach i wyzwaniach, przed jakimi w nieodległej przyszłości

Czytaj dalej

25 sierpnia – spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych

Stan przygotowań do beatyfikacji Rodziny Ulmów, rzymskie uroczystości 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz przygotowania do Synodu o synodalności – to główne tematy zbliżającego się spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych. Obrady tradycyjnie odbędą się na Jasnej Górze, w piątek 25 sierpnia, dzień przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Podczas spotkania abp Adam

Czytaj dalej

Biskupi na XIII Tydzień Wychowania: Uczmy się budować aktywną wspólnotę i ewangelizujmy

Zachęcamy wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w Kościele Synod o synodalności – napisali biskupi w Liście Pasterskim Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania, który będziemy obchodzić w Kościele katolickim

Czytaj dalej

Dokument Instrumentum laboris na pierwszą sesję XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

We wtorek (20.06) opublikowany został dokument roboczy (Instrumentum laboris – IL) dla uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (październik 2023). IL kończy długą drogę słuchania ludu Bożego w Kościołach lokalnych i kolejne etapy rozeznawania przez Konferencje Biskupów i Zgromadzenia Kontynentalne. IL nie jest jednak podsumowaniem dotychczasowej drogi, ale raczej wynikiem (owocem doświadczenia) tego, czego

Czytaj dalej

Zatwierdzono projekt dokumentu roboczego dla Synodu o synodalności

W dniach 10-11 maja zebrała się w Rzymie 15. Rada Zwyczajna Sekretariatu Generalnego Synodu, aby omówić Instrumentum laboris – dokument roboczy przeznaczony dla uczestników pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (4-29 października 2023) – poinformowano w Watykanie. Na sesji plenarnej i w językowych grupach roboczych członkowie Rady, którym towarzyszyli niektórzy konsultorzy, przejrzeli, poprawili

Czytaj dalej