Spotkanie z historią żydowską

W przedwojennej Częstochowie mieszkało aż kilkadziesiąt tysięcy Żydów. O ich historii opowiadał Wiesław Paszkowski podczas spotkania w Bibliotece Publicznej. Wydarzenie połączono z projekcją filmu „Częstochowa w latach 1935-1945” reżyserii Krzysztofa Kasprzaka.

Żydzi związani są z Częstochową od wielu lat. Po 1939 roku do miasta przybyli Żydzi z terenów wcielonych do Rzeszy oraz z okolicznych miasteczek. 22 września 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację. Zlikwidowano częstochowskie getto, a do Treblinki pociągami towarowymi wywieziono ok. 40 tys. Żydów. Większość nigdy stamtąd nie wróciła. Formą upamiętnienia społeczności żydowskiej są m.in. spotkania organizowane w filii nr 9 Biblioteki Publicznej. Więcej na ten temat mówi Ilona Kowalska, kierownik filii.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_o_zydach_Kowalska_14_02_2020.mp3]

Prowadzący to Wiesław Paszkowski, pracownik Muzeum Częstochowskiego. Jak tłumaczy – „Spotkania z historią żydowską” mają na celu przypomnienie dziejów społeczności żydowskiej, której na terenie Częstochowy i okolic było kiedyś wielu.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_o_zydach_Paszkowski_14_02_2020.mp3]

Prelekcję historyczną Wiesława Paszkowskiego połączono z projekcją filmu dokumentalnego, na którym widać jak Częstochowa wyglądała w okresie wojennym. Na spotkanie do Biblioteki Publicznej przyszły dziesiątki osób. Jedną z nich był Tomasz Florczyk. Jak mówi – takie wydarzenia to żywa lekcja historii.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_o_zydach_Florczyk_14_02_2020.mp3]

Czasu nie da się zatrzymać, przez co odległe wydarzenia odchodzą w niepamięć. Człowiek może jednak pomóc historii i jej dzieje przypominać, aby w sercach potomnych pozostały na zawsze.

ABK