55 lat Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie

We wtorek 9 czerwca przypadła 55. rocznica uruchomienia Rezerwatu Archeologicznego na Rakowie. Obiekt powstał w miejscu wykopalisk, przykrywając bryłą Rezerwatu ok. 1 ara cmentarzyska ludzi kultury łużyckiej sprzed 2500 lat. Utworzenie rezerwatu w miejscu znaleziska było na ówczesne czasy czymś rzadkim i niespotykanym. Jak podkreśla Gerta Bielińska kustosz Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego, takie przedsięwzięcia do

Czytaj dalej