Dofinansowanie usuwania „porzuconych odpadów”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy województwa śląskiego problemy związane z nielegalnym magazynowaniem odpadów oraz z wysokimi kosztami ich usuwania i unieszkodliwiania, a także w celu ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych „porzuconymi odpadami”, Rada Nadzorcza WFOŚiGW w

Czytaj dalej