Dziś na maturalnych arkuszach „Królowa Nauk”

W środę, 8 maja, czyli podczas drugiego dnia egzaminów maturalnych absolwenci szkół średnich zmierzyli z „Królową Nauk”. Była geometria, funkcje, procenty i stereometria – maturzyści z całego kraju napisali obowiązkowy egzamin z matematyki. Abiturienci z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie we większości przyznali, że egzamin nie był trudny: Matura z matematyki obowiązkowa

Czytaj dalej

Spotkanie z królową nauk

W środę, uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z matematyki. Podobnie jak podczas matur, arkusze z zadaniami matematycznymi budzą wśród uczniów największe obawy. W przeciwieństwie do egzaminu z języka ojczystego lub obcego, sprawdzian z matematyki wymaga od abiturienta umiejętności logicznego myślenia. Każdego roku, arkusze matematyczne mają analogiczną budowę. Można w nich znaleźć od 20 do

Czytaj dalej

Maturzyści kontra matematyka – królowa nauk

Absolwenci szkół licealnych i technicznych mają już za sobą trzy dni egzaminów maturalnych. W czwartek, 4 maja pisali test z języka polskiego, w piątek, 5 maja – języki obce, a 8 maja zmierzyli się matematyką, przedmiotem uważanym za najtrudniejszy. O godzinie 9:00 w całym kraju rozpoczęła się obowiązkowa matura z matematyki na poziomie podstawowym. Napisało

Czytaj dalej

Egzamin ósmoklasisty – dzisiaj matematyka

Po języku polskim, do którego uczniowie przystąpili wczoraj, przyszła pora na „królową nauk”. W środę 25 maja ósmoklasiści zmierzyli się z matematyką. Czas, który został przeznaczony na rozwiązanie arkusza to 100 minut. Przebieg przygotowań oraz trwania egzaminów przedstawia Elżbieta Szaraniec – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/05/1_egzamin_Szaraniec_25_05_2022.mp3] Nie mogło tutaj

Czytaj dalej

MATura z MATematyki

Podczas drugiego dnia egzaminów maturalnych absolwenci szkół średnich zmierzyli się z matematyką, zwaną przez wielu królową nauk. To drugi z obowiązkowych przedmiotów, do którego przystąpienie jest obowiązkowe, by otrzymać świadectwo dojrzałości. Tylko w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie do tegorocznej matury podeszło 120 uczniów. Jak mówi Małgorzata Kaim, dyrektor placówki, wyjątkowość tegorocznych

Czytaj dalej

Liczby nie kłamią, czyli po maturze z matematyki

Matura z matematyki to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów dojrzałości. Właśnie dziś (5 maja) absolwenci szkół średnich zmierzyli się z królową nauk, zarówno w pytaniach otwartych, jak i zamkniętych. Do egzaminu przystąpiło ponad 270 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników oraz ponad 200 tys. absolwentów szkół średnich z lat ubiegłych. Matura z matematyki

Czytaj dalej

Liczba π – nie taka straszna, jak ją malują

Dzisiaj w Kalendarzu Świąt Nietypowych zapisany jest „Dzień liczby π”. Zna ją i stosuje już każdy uczeń szkoły podstawowej na zajęciach matematyki. O historii liczby π mówi Elżbieta Firlik, matematyk. [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/01_liczbapi_firlik_01_21_07_2020.mp3] Jak stwierdziła Elżbieta Firlik, matematycznie liczbę stosuje się π do wielu działań związanych z geometrią euklidesową. [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/02_liczbapi_firlik_02_21_07_2020.mp3] Z liczbą π wiąże się wiele różnych

Czytaj dalej

Matura z matematyki: łatwo nie było

Dzisiaj drugi dzień matur i test z matematyki. To jeden z trzech obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać na poziomie podstawowym. Jak mówią maturzyści – łatwo nie było. Kolejną część egzaminu dojrzałości pisało ponad 270 tys. maturzystów. Rok temu nie zdało go aż 20% uczniów z techników oraz 10% z liceów, dlatego oprócz tegorocznych abiturientów do

Czytaj dalej