Rada Ministrów przyjęła nowelizację przepisów o syndykach

Ministerstwo Sprawiedliwości przywiązuje wielką wagę do wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców, zapewniania im warunków uczciwej konkurencji i zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kontynuujemy wprowadzanie rozwiązań, które sprawdziły się w 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy przyspieszą postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, zmniejszą koszty postępowania, a także zmienią zasady

Czytaj dalej