Dbałość o bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

Fot. SP w Żarkach

Dokładnie 225 uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy Żarki wzięło udział w październiku 2020 w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa. Zadnie było realizowane w ramach projektu pn. „Samodzielni” realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu w partnerstwie z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Jurajska Ryba” Gminą Żarki oraz MGOK Żarki.

Prelekcje prowadzili strażnicy Straży Miejskiej w Żarkach we współpracy z kadrą nauczycielską ze szkół: SP Żarki, SP Przybynów, SP Zawada, SP Jaworznik oraz z Przedszkola Publicznego w Żarkach.

– Głównym tematem były sprawy związane z bezpieczeństwem, zachowywaniem się na drodze – informuje Jakub Grabowski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Żarki.

Każde dziecko otrzymało odblask, rysunek do kolorowania oraz książeczkę z zadaniami do wykonania, a ich temat dotyczył szeroko pojętego tematu bezpieczeństwa. Część z rysunków trafiła na wystawę, którą można oglądać w UMiG Żarki.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Straży Miejskiej w Żarkach oraz dyrektorom i nauczycielom wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Żarki.

Źródło: SP w Żarkach