Dzień z NAWA w UJD

NAWA, czyli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to instytucja, która działa na rzecz polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej oraz wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski na arenie międzynarodowej.

We wtorek, 12 grudnia w budynku Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona miało miejsce spotkanie z przedstawicielami NAWA, którzy zaprezentowali ofertę programową dla naukowców, studentów i instytucji. W spotkaniu wzięła udział rektor uczelni, prof. Anna Wypych-Gawrońska:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej kieruje swoją ofertę do studentów oraz pracowników uczelni. Prof. Marcin Sosnowski, dziekan wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD uczestniczył w jednym z projektów, którego celem była popularyzacja polskiej nauki za granicą. Jak mówi dziekan, to wielka szansa dla biorących udział w wymianie:

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie ma wielu stypendystów i absolwentów, którzy korzystali z programu NAWA. Wśród nich jest Maksym Czeremisin z Ukrainy:

Doceniając wagę umiędzynarodowienia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w październiku 2017 roku. Przejście na arenę międzynarodową umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń i odkryć, pozwala na wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury, a także wpływa na wzrost jakości dydaktyki.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat/BNO

Dzień z NAWA w UJD