Dzień z NAWA w UJD

NAWA, czyli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to instytucja, która działa na rzecz polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej oraz wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski na arenie międzynarodowej. We wtorek, 12 grudnia w budynku Uniwersytetu im. Jana Długosza w

Czytaj dalej