Kwiaty pod pomnikiem „Warszyca” – Żołnierza Niezłomnego

majer2

Podczas 70. rocznicy stracenia Generała Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, senator RP Ryszard Majer wraz z częstochowskimi członkami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości złożył kwiaty przed obeliskiem bohatera, znajdującym się na skwerze u zbiegu ulic Św. Rocha i Wręczyckiej.

Podczas przemówienia senator Majer powiedział:

– 70 lat temu zginął bohater wykluczony, bohater całej Polski. Warszyc urósł do rangi symbolu tych, którzy się nie poddali. Ci żołnierze wyrażali poglądy setek Polaków, którzy nie mieli odwagi przeciwstawić się komunistycznemu terrorowi. Kiedy państwa zachodnie zgodziły się na Jałtę i na Poczdam, kiedy zgodziły się na podział Rzecpospolitej i podporządkowanie Związkowi Sowieckiemu, była grupa żołnierzy, która się temu nie poddała, nie podporządkowała się. Przez dziesiątki lat walczyli. Warszyc zginął jako jeden z pierwszych, ale aż po lata 60. ostatni Żołnierze Wyklęci walczyli o dobre imię Polski. Dziś w wolnej Polsce wspominamy ich czas, bo wspominać możemy i wspominać powiniśmy. Przed zakusami Unii Europejskiej również musimy twardo mówić o polskiej racji stanu i o tym, co jest ważne. Niech naszym wzorem będzie „Warszyc” i jemu podobni. Cześć ich pamięci!

Źródło: https://www.facebook.com/RyszardMajerRM?fref=ts