Sport najlepszy na uzależnienia i agresję?

Aktywność fizyczna jest jednym z głównych czynników warunkujących zdrowie człowieka. Stanowi niezbędny składnik na każdym etapie życia i w każdej grupie wiekowej. Jest uwarunkowana wiekiem, płcią, stanem zdrowia oraz indywidualnymi potrzebami i możliwościami człowieka. Może przybierać różne formy zabaw, ćwiczeń i dyscyplin sportowych podejmowanych dla poprawy sprawności czy samopoczucia. Może być także skuteczną metodą na różne uzależnienia oraz rozładowanie agresji. Mówi Zbigniew Jadczak z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

[audio: https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-Sport-na-uzaleznienia.mp3]

Na korzyści płynące z regularnego uprawiania sportu zwraca też uwagę zajmująca się problematyką przemocy i agresji u dzieci i młodzieży kurator okręgowy Alina Kula:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-sport-najlepszy.mp3]

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca” – mawiał swego czasu siatkarz Arkadiusz Gołaś.

PNP