Transport dla ukraińskiej armii i obrony terytorialnej

Źródło fot. czestochowa.powiat.pl

Na początku bieżącego tygodnia do Rejonu Kołomyjskiego na Ukrainie dotarł transport 150 kompletów umundurowania, butów, plecaków, śpiworów, karimat oraz artykułów medycznych.

Powiat częstochowski w 2001 roku podpisał porozumienie o współpracy z Powiatem Śniatyńskim, który podczas ostatniej reformy administracyjnej, wszedł w obszar administracyjny Rejonu Kołomyjskiego. Lata współpracy doprowadziły do zawarcia wielu przyjaźni i ścisłej kooperacji. Władze powiatu częstochowskiego nie mogły opuścić w potrzebie naszych partnerów i szybko odpowiedziały na prośbę o pomoc. W sobotę, 5 marca, z powiatu częstochowskiego wyruszył transport dla ukraińskiej obrony terytorialnej. Dzięki współpracy powiatu ze wszystkimi 16 gminami oraz zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych ukraińska obrona terytorialna otrzymała rzeczy o wartości ponad 250 tysięcy złotych. Udział w przygotowaniu transportu osobiście wzięli przedstawiciele władz powiatu: Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński oraz członkowie zarządu: Adam Morzyk i Henryk Kasiura. Pomoc ta nie ma anonimowego charakteru, jest celowa, a jej odbiorca jest nam znany.

Jak zapewnia Adam Morzyk, który jest w stałym kontakcie z przedstawicielem Rejonu Kołomyjskiego, transport dotarł pod wskazany adres, a ukraińskie władze wyrażają ogromną wdzięczność i przekazują słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tak wartościowego transportu. Sytuacja nie jest łatwa, natomiast duch walki i wiara w zwycięstwo jest bardzo mocna w narodzie.

Cyklicznie odbywają się telekonferencje z włodarzami gmin, na których omawiana jest obecna sytuacja oraz zgłaszane są bieżące problemy. Wszystkie wnioski i pytania przekazywane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich wojewodzie śląskiemu.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Starostwa Powiatowego w Częstochowie, radnym oraz pracownikom jednostek organizacyjnych (oświaty, Powiatowemu Zarządowi Dróg, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie) za zbiórkę 17 500 zł, które przeznaczono na zakup śpiworów, kurtek, plecaków i manierek. Dziękujemy za solidarność wszystkim 16 gminom naszego powiatu, każdemu, kto przyczynił się do tak szybkiego zorganizowania pomocy dla naszych ukraińskich przyjaciół. Transport towarów był możliwy dzięki zaangażowaniu firmy Progres Mieczysław Pyziak Sp.J. ze Słowika w gminie Poczesna.

W Starostwie Powiatowym w Częstochowie, przy ul. Sobieskiego 9, pokój 11 rejestrujemy pobyt uchodźców. Każdego dnia można też dzwonić ws. pomocy humanitarnej pod numery telefonów: 606-483-008, tel. 660-464-788, lub tel. (34)322-91-56 i (34)322-91-51.