Wnioski o świadczenie dla przyjmujących uchodźców

Fot. Radio Fiat

Częstochowskie Centrum Świadczeń rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie dla osób goszczących uchodźców. Wzór wniosków jest dostępny na stronie Centrum oraz w punkcie informacyjnym przy ul. Śląskiej 3/5.

Z uwagi na problemy interpretacyjne dotyczące zapisów rozporządzenia zalecane jest, aby wnioski składać po rozstrzygnięciu wszelkich wątpliwości. Informacje o szczegółach dotyczących wysokości świadczeń oraz sposobu ich otrzymywania przygotował Bartłomiej Nowak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/1_CCS_WNIOSKI_21_03_2022.mp3]

Wiadomo, że świadczenie ma obejmować łącznie okres nie dłuższy niż 60 dni, chyba że wojewoda na wniosek goszczącego zgodzi się przedłużyć ten okres. W jaki sposób będzie można składać wnioski?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/03/2_CCS_WNIOSKI_21_03_2022.mp3]

Z uwagi na zgłaszane wątpliwości i możliwość poprawek w przyjętej już regulacji, ze składaniem wniosków można się jeszcze wstrzymać, aby nie było potrzeby ich późniejszego uzupełniania lub modyfikacji.