Droga śmierci drogą życia

W wielkopiątkowy wieczór 30 marca, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, młodzież tej parafii wraz z księdzem wikariuszem, Łukaszem Mazurkiem, wystawiła misterium Męki Pańskiej. To wydarzenie ma już kilkuletnią tradycję i cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród samych parafian.

W misterium wprowadził zebranych ksiądz Łukasz Mazurek:

To już tradycja naszej parafii, że w Wielki Piątek, w dzień męki i śmierci Pana Jezusa, młodzież z Ruchu Światło-Życie przedstawia drogę krzyżową. Cechą charakterystyczną tej drogi są wymowne odniesienia do współczesnych sytuacji z naszego życia. Tegorocznym tematem misterium są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Życzę, aby ten czas spędzony w naszej świątyni na drodze krzyżowej był okazją do refleksji, przemiany życia i zbliżenia się do Boga.

Każda stacja drogi krzyżowej była poprzedzona odczytaniem odpowiadającego jej cytatu z Pisma Świętego i zobrazowana zdjęciem. Rozważania ilustrowały krótkie scenki, które dotyczyły współczesności, a zwłaszcza życia młodzieży. Poruszone zostały tematy nałogów, relacji z drugim człowiekiem i stosunku młodych ludzi do wartości chrześcijańskich. Wykorzystano również wiele rekwizytów, takich jak: wózek inwalidzki, kule czy konfesjonał. Każdy z uczestników misterium otrzymał przykładowy rachunek sumienia. Było to nawiązanie do stacji przybicia Pana Jezusa do krzyża, ponieważ, jak śpiewamy w pieśni „Golgoto”, „to nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech”. Bardzo wyraziście zobrazowano XIV stację, czyli złożenie Jezusa do grobu. Przedstawiając ją, młodzież przeszła w kondukcie pogrzebowym, niosąc białą, dziecięcą trumnę. Jako chrześcijanie odprawiamy jednak drogę krzyżową w perspektywie zmartwychwstania Chrystusa, co przedstawiono na zakończenie misterium wymowną pantomimą, odegraną do muzyki “Break Every Chain”, co oznacza „rozerwij każdy łańcuch”. Te łańcuchy rozrywa Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie.

W tegorocznym misterium Męki Pańskiej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego uczestniczył ks. bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej. Tak skomentował jego znaczenie:

– Każde misterium niesie za sobą pewne treści i przesłanie, ale akurat to ma swoją ciekawą wersję, ponieważ pokazuje przede wszystkim, że historia Jezusa, Jego męka i śmierć, nie są wydarzeniami z zamierzchłych czasów. Sam fakt, że w tle rozważań historii Jezusa młodzi pokazywali współczesne sceny, był jasnym sygnałem dla wszystkich, że droga krzyżowa Jezusa trwa nadal. Wydaje mi się, że młodzi pokazali to, czego Jezus dzisiaj od nas oczekuje, dlatego takie misterium ma wielki sens. Klimat kościoła, grób Pański – to wszystko sprawiało, że zupełnie zapomniało się o artystach, o scenie, o choreografii, chociaż nie ukrywam, że wzruszyłem się niektórymi elementami artystycznymi. To też myślę jest na chwałę Pana Boga. Nie był to jakiś kicz religijny ani coś płytkiego. Można było zobaczyć przepięknie wykonane fotografie, więc myślę, że nie ma się co wstydzić wyrazu artystycznego. Piękno Boga i przesłanie, które chcemy przekazać w pięknej oprawie, sprzyja tym treściom.

Autorką scenariusza i reżyserem tegorocznego misterium jest Iga Orman. O swoim dziele mówi bardzo skromnie:

Wszyscy mówią, że jestem reżyserem, ale ja mówię, że to Duch Święty pisał scenariusz. Moi wspaniali przyjaciele zrealizowali go, dzięki czemu wszystko się udało. Najtrudniejsze w pisaniu scenariusza jest to, że co roku trzeba przedstawić tę samą historię, ale w inny sposób i zrobić to tak, żeby przybliżyć ludzi do Boga. Zależy nam na tym, żeby nie odciągać uwagi od Jezusa, dlatego Duch Święty podsunął nam taki pomysł, żeby na zakończenie misterium pomodlić się przy Gospodarzu kościoła wystawionym w monstrancji w grobie Pańskim.

Jedną z osób zaangażowanych w przygotowanie misterium była Katarzyna Stankiewicz. – Udział w misterium Męki Pańskiej był dla mnie przeżyciem duchowym. Odłożyłam inne zajęcia, aby poświęcić czas Bogu – powiedziała z uśmiechem.

W tegorocznym misterium aktywny udział wziął też Mateusz Łęgowik, który zwrócił uwagę na wspólnotowy aspekt wydarzenia:

– Udział w misterium, jak każde kościelne wydarzenie, przyniósł mi wiele radości. Przez takie wydarzenia czujemy, że w naszym życiu działa Bóg i że dla takich chwil warto żyć. To wszystko robimy dla Niego. Misterium przygotowaliśmy z naszymi przyjaciółmi z oazy. Takie wydarzenia spajają wspólnotę.

Swoimi przeżyciami z misterium Męki Pańskiej podzieliła się jedna z uczestniczek, Justyna Wołowczyk:

– Bardzo podobało mi się przełożenie drogi krzyżowej Chrystusa na życie codzienne. Walka Jezusa o nasze zbawienie jest wzruszająca. Takie misterium pomaga w przeżywaniu Triduum Paschalnego.

Dla Mateusza Jasińskiego, innego z uczestników, najbardziej przejmującą była stacja śmierci Jezusa na krzyżu:

– Cisza, którą zachowano przy tej stacji, najlepiej odwzorowuje jej treść. Takie misterium przyciąga ludzi. Jest to forma ewangelizacji. Najważniejsze jest przesłanie, a nie forma, choć ta była bardzo przystępna.

Misterium Męki Pańskiej wywarło duże wrażenie na Dariuszu Jędrzejczyku:

Było widać bardzo duże zaangażowanie młodych ludzi, którzy przedstawiali poszczególne stacje. Teksty były odpowiednio dobrane. Właściwie nawiązywały do teraźniejszości. Dawały dużo do myślenia. Fajnie pokazano też to, że pojedyncze sytuacje z życia, z których czasami nie zdajemy sobie sprawy, mają taki wpływ na innych ludzi.

Przemysław Kowalski uczestniczy w misterium regularnie od kilku lat. Przyznał, że tegoroczne przeżył szczególnie:

– Fakt, że jego treść była oparta na grzechach przeciw Duchowi Świętemu, wzbudził we mnie ogromne emocje. Było to niezwykłe przeżycie. Z reguły opieramy swój rachunek sumienia tylko na Dekalogu, tudzież na przykazaniach kościelnych, zapominając, że są jeszcze inne grzechy. Chodzi o to, żeby nie ranić Jezusa, żeby żyć miłością i ta droga krzyżowa pięknie nam to pokazała. Takie misterium pomaga mi zamknąć Wielki Post.

Z powyższych wypowiedzi można wywnioskować, że misterium Męki Pańskiej, wystawiane rokrocznie w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, jest odpowiedzią na głębokie potrzeby duchowe wiernych. Dzięki połączeniu słów, obrazów, dźwięków, gestów, odpowiedniego oświetlenia i ciszy uczestnicy mogą głębiej przeżyć misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Misterium Męki Pańskiej zwieńczyło obchody Wielkiego Piątku. W symbolicznym Grobie Pańskim wierni modlą się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Adoracja potrwa aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej.

MO