Podpisanie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Złoty Potok o zatrudnieniu odpłatnym skazanych

4 listopada 2022 r. w siedzibie Nadleśnictwa Złoty Potok Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa i Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok mgr inż. Andrzej Krzypkowski podpisali umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie stale podejmują zintensyfikowane działania dążące do pozyskania nowych miejsc pracy dla osadzonych. Efektem tych działań jest dzisiejsze podpisanie

Czytaj dalej