2020 dla życia – modlitwa trwa. Rozmowa z Łukaszem Grabałowskim

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II. Uchwała Sejmu mówi między innymi, że Św. Jan Paweł II nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego

Czytaj dalej