Spotkanie z Ewangelią w WMSD

21 stycznia odbyło się kolejne Spotkanie z Ewangelią w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uczestnikami spotkania kerygmatycznego byli chłopcy od pierwszej klasy szkoły średniej. Jaka tematyka była poruszana podczas spotkania? Mówi kleryk Maciej Szymczykiewicz: Kleryk Maciej Szymczykiewicz powiedział, że w kontekście grzechu bardzo ważne jest to, że Bóg jest miłosierny wobec grzesznika, ten jednak musi umieć

Czytaj dalej

Dokąd idziesz Judaszu? – rozmowa z ks. Sławomirem Zielińskim i Michałem Płóciennikiem

O Zmartwychwstaniu rozmów ciąg dalszy… Trudnych pytań i nieoczywistych odpowiedzi szukają ks. dr hab. Sławomir Zieliński i dr Michał Płóciennik. Dzisiaj w rolach głównych Judasz i św. Piotr. Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska

Czytaj dalej

2020 dla życia – modlitwa trwa. Rozmowa z Łukaszem Grabałowskim

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Świętego Jana Pawła II. Uchwała Sejmu mówi między innymi, że Św. Jan Paweł II nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego

Czytaj dalej