Bezpłatne ubezpieczenie dla dzieci w KRUS

KRUS podjął decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Umowa obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. O tym, kto może skorzystać z ubezpieczenia mówi Piotr Dobosz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Częstochowie: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_informacje_20_01.mp3] Darmowe ubezpieczenie dzieci rolników znajduje pełną akceptację Ministra

Czytaj dalej