,,Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi” – wykład w Bibliotece Głównej

W częstochowskiej Bibliotece Głównej miała miejsce lekcja historii dla młodzieży, dotycząca ,,Małego Oświęcimia”, czyli dziecięcego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Prelekcję wygłosiła Jolanta Sowińska-Gogacz z łódzkiego Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Temat, zdawać by się mogło, trudny, ale też nieco pomijany, a co za tym idzie – wymykający się z pamięci – mało kto

Czytaj dalej

80. rocznica utworzenia przez Niemców w Łodzi obozu koncentracyjnego dla dzieci

Jest takie miejsce w Łodzi, o którym milczały powojenne pokolenia. Przemilczane przez lata, dopomina się współczującej pamięci. Mowa o niemieckim obozie dla dzieci, utworzonym przy ul. Przemysłowej w Łodzi w 1942 roku. Obóz funkcjonował trzy lata. Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt został utworzony przez okupacyjne władze niemieckie 1 grudnia 1942 roku, a pierwsi mali więźniowie

Czytaj dalej

Są tragedie, które ludzi „zaniemówiają”… Rozmowa z Jolantą Sowińską-Gogacz

Było takie miejsce, osadzone w konkretnym czasie i na konkretnym kawałku ziemi, o którym trudno jest pamiętać i trudno jest mówić. Trudno jest pamiętać z kilku powodów. Po pierwsze to niewyobrażalnie wielka tragedia, która się zdarzyć nie powinna. Po drugie to tragedia schowana przez lata w milczeniu – milczeniu z powodu traumy, milczeniu z powodów

Czytaj dalej

Są historie, które pozostają w nas na zawsze

Na historię obozu koncentracyjnego dla dzieci, który przez strasznych 25 miesięcy w czasie II wojny światowej zbierał krwawe żniwo wśród polskich (przede wszystkim) dzieci, Jolanta Sowińska-Gogacz trafiła przypadkiem. „Mały Oświęcim” umiejscowiony był w samym sercu ziem polskich, w Łodzi. Przez lata milczano na jego temat bardzo skutecznie. Tak bardzo, że niewielu mieszkańców Łodzi miało świadomość

Czytaj dalej