Ponad 4 mln zł na targowiska z lokalnymi produktami

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Konkurs odbywa się w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Czytaj dalej

Rusza II edycja konkursu MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór dla placówek przedszkolnych do drugiej edycji kampanii „Mogę! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Dzięki niej nawet tysiąc oczyszczaczy powietrza może trafić do przedszkoli z województwa śląskiego. O kampanii mówi członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1oczyszczacze_Domogala_10_06_202.mp3] Izabela Domogała przedstawiła również podstawowe zasady uczestnictwa w kampanii: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/2oczyszczacze_Domogała_10_06_2020.mp3] Celem kampanii jest

Czytaj dalej

Pieniądze na odnowę zabytków

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej

Czytaj dalej

Konkurs dla służb ratowniczych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać projekty służące wzmocnieniu potencjału służb ratowniczych poprzez wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Uprawnione podmioty, czyli jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz organizacje pozarządowe od 30 kwietnia do 31 maja br. będą mogły składać projekty. Kwota

Czytaj dalej