item-thumbnail

Oblicza uzależnień

12 lipca 2019

Na antenę Radia Fiat wrócił cykl audycji „Oblicza uzależnień”. Poruszamy w nim tematy dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywn...

item-thumbnail

Myśleć o innych

29 czerwca 2015

Adriana Starońka trudno podejrzewać o lenistwo. Aktywny zawodowo i społecznie, dziś łączy obowiązki naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Mia...